Catedre

Catedre

Catedra de muzicologie

Activitate curriculară

Catedra asigură realizarea celor două compartimente ale planurilor de studii: pregătirea fundamentală și cea de specialitate.

Componența de formare în specialitate include disciplinele:

 • Teoria muzicii
 • Aplicarea elementelor notației muzicale
 • Armonia
 • Solfegiul
 • Polifonia
 • Teoria formelor muzicale
 • Literatura muzicii universale și naționale
 • Critica muzicală
 • Folclorul muzical
 • Descifrarea melodiilor folclorice
 • Compoziția muzicală
 • Organologia
 • Orchestrația

Catedra de științe socioumane și reale

Obiective:

 • Formarea și dezvoltarea competențelor continuative, comportamentului civic, exersarea acestora în cadrul activitățile școlare și extrașcolare;
 • Aplicarea metodelor de predare-învățare-evaluare prin îmbinarea organică a aspectelor teoretice și practice, ținând cont, în același timp, de specificul instituției și activității elevilor.
 • Asigurarea accesibilității materiilor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare;
 • Dezvoltarea creativității și gândirii critice;
 • Asigurarea unei corelații permanente între conținuturile programelor şcolare;
 • Pregătirea şi proiectarea activităţii didactice în corelaţie cu competenţele specifice fiecărei discipline şi în funcţie de potenţialul elevilor.

Catedra de pian și ansamblu cameral

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Măiestria de concer;t
 • Studierea iniţială a ansamblului cameral;
 • Ansamblul cameral;
 • Acompaniamentul;
 • Dezvoltarea tehnicii pianistice.

Catedra de instrumente populare

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Dirijarea;
 • Orchestrația;
 • Ansamblul;
 • Lectura la prima vedere;
 • Pian auxiliar;
 • Instrumentele orchestrei;
 • Aranjament orchestral;
 • Instrument complementar.

Catedra de instrumente aerofone și de percuție

Componenta de formare în specialitate include disciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Ansamblul;
 • Dirijarea;
 • Orchestrația;
 • Studierea partițiilor orchestrale;
 • Lectura partiturilor;
 • Studierea instrumentelor;
 • Organologia;
 • Orchestra;
 • Arta dirijorală.

Catedra de instrumente cu coarde

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Ansamblul cameral;
 • Cvartetul;
 • Instrumentul complementar;
 • Studierea partițiilor orchestrale;
 • Acompaniamentul;
 • Grupuri orchestrale;
 • Organologia;
 • Orchestra;
 • Arta dirijorală;
 • Studierea partiturilor;
 • Lectura la prima vedere;

Catedra de dirijat coral

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Corul şi studierea specializată canto
 • Dirijat coral.
 • Lectura partițiilor
 • Bazele studierii pianului
 • Lectura la prima vedere
 • Repertoriul pianistic clasic
 • Acompaniamentul
 • Repertoriul pianistic autohton
 • Dezvoltarea tehnicii pianistice
 • Pianul auxiliar
 • Repertoriul de concert

Catedra de canto

Componenta de formare în specialitate include disciplinele:

 • Canto.
 • Ansamblul vocal 
 • Ansamblul etnofolcloric
 • Studierea partițiilor
 • Lectura la prima vedere
 • Acompaniamentul
 • Descifrarea melodiilor populare
 • Aranjament orchestral
 • Aranjament coral