Menu

Dirijare Corală şi Canto

Calificarea: Dirijor (studii medii)

Termenul de studii: 4 ani

 

Elevii care studiază la această specialitate sunt pregătiți pentru a activa în colectivele artistice profesioniste și de amatori – ansambluri / coruri. În acest scop, procesul educațional urmărește formarea capacităților (aptitudinilor) de interpretare precum: auzul muzical, simțul ritmic, capacitatea de coordonare, capacitatea de concentrare, creativitatea și capacitatea de improvizare, autocontrolul, adaptabilitatea în diverse contexte, astfel întregindu-se potențialul de a reproducere corect diverse creații muzicale.

Absolvenții dovedesc competențe de conducere artistică a formației corale, de organizare a procesului repetițional și concertistic, asigură prin dirijare legătura dintre compoziția muzicală, interpreții acesteia și publicul meloman. Elevii dobândesc o consistentă experiență scenică, dirijorală, interpretativă, evoluând în cadrul numeroaselor spectacole și evenimente de nivel național și internațional

Ocupațiile tipice ale specialiștilor:

  • Dirijor
  • Conducător al corului / ansamblului coral

Calificarea: Artist vocalist (studii medii)

Termenul de studii: 4 ani

 

Viitorii artiști vocaliști sunt pregătiți pentru a activa în colectivele artistice profesioniste și de amatori – ansamblur / coruri – și în alte funcții posibile din cadrul organizațiilor concertistice și culturale ale domeniului. Pe parcursul studiilor elevii își formează și dezvoltă tehnica și măiestria interpretativă ca membri în diverse grupuri și formații muzicale în care se pot asocia voci de diferite tipuri: soprano, alt, tenor, bariton, bas.

Perspectiva de angajare în câmpul muncii cuprinde instituțiile în care își desfășoară activitatea ansamblurile vocale, etnofolclorice, corale de muzicieni profesioniști și amatori, se desfășoară activități recreative (sărbători populare, festivaluri, concerte, aniversări ale unor evenimente, târguri, expoziții, spectacole de operă, de muzică academică și populară etc.)

Ocupațiile tipice ale specialiștilor:

  • Cântăreț / corist
  • Artist în ansamblu / cor
  • Corepetitor