catedre

Catedra de canto

Componenta de formare în specialitate include disciplinele:

  • Canto.
  • Ansamblul vocal 
  • Ansamblul etnofolcloric
  • Studierea partițiilor
  • Lectura la prima vedere
  • Acompaniamentul
  • Descifrarea melodiilor populare
  • Aranjament orchestral
  • Aranjament coral