Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Concursurile de specialitate sunt printre principalele forme de activitate extrașcolară în domeniul educației și instruirii muzicale. Pregătindu-se pentru un concurs de interpretare instrumentală sau vocală elevii se angajează să facă faţă unei competiţii, învaţă valoarea efortului şi a exercițiului, au ocazia să se afirme și să se lanseze spre o viitoare carieră artistică. Aceste activități extracurriculare reprezintă o oportunitate de conștientizare a valorii perseverenţei, răbdării şi  a responsabilității. Anume aici se testează

abilitățile și cunoştinţe asimilate. Diplomele si premiile câștigate sunt motivații incontestabile pentru învățare, influenţează rezultatele şcolare ale elevilor pentru ca aceștea să se dedice plenar aprofundării studiului domeniului preferat. Nu trebue să se descurajeze nici cei, care obțin din diferite motive un rezultat slab,  sau ratarează un loc pe podium. Asemenea situații pot deveni ocazii de ai învăţa pe tinerii interpreți să facă faţă eşecului. Atunci când participarea la un festrival sau concurs se încheie cu succes, când publicul spectator, profesorul de specialitate este încântat de prestația concurenților, aceștea învaţă să aibă încredere în sine şi descoperă noi dimensiuni ale propriei personalități. Anume astfel de eveniment se dorește a fi Concursul
Internațional al Tinerilor Interpreți
Eugen Coca. Evenimentul fiind organizat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Liceul-internat Republican de Muzică Ciprian Porumbescu și Primăria municipiului Chişinău.

Descarcă Regulament, Fisa de inscriere  RegulamentFisa de inscriere şi Lisra pieselor obligatorii.

Vitalie Belîi, dr.conf. univ.
Director adjunct educație,
CEEA
Ștefan Neaga