Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

La 16 februarie 2017 Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” a găzdiut ședința de lucru cu participarea managerilor instituțiilor de învățământ profersional-tehnic cu profil artistic din Republica Moldova. În cadrul acestui eveniment au fost abordate probleme ce țin de asigurarea calității procesului de formare profesională și evaluarea cunoștințelor elevilor la diferite trepte de instruire. Directorul instituției, domnul dr. Gheorghe Perju a menționat semnificația evenimentului și obiectivele acestuia.

La ședință au participat reprezentanții Ministerului Culturii, doamnele Cristina Denița și Victoria Mereacre, precum și managerii Colegiului Național de Coregrafie: Eugen Gârneț, Iurie Balan, Ludmila Sosna; ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca: Tatiana Rusnac; ai Colegiului de Muzică și Pedagogie din or. Bălți: Vadim Vlas, Angela Scorenco; ai Colegiului pedagogic „Mihai Eminescu” din or. Soroca: Tatiana Vișneovaia, Virgilia Celac; ai Colegiului pedagogic „Iulia Hajdeu” din or. Cahul: Ludmila Gliboceanu; ai Colegiului pedagogic „Mihai Ceachir” din or. Comrat: Elena Chetraru, Elena Fileva; ai Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”: Lilia Răcilă, precum și sefii catedrelor de profil din cadrul instituției gazdă: Nona Vizir, Valentina Ivancenco, Vasile Panainte, Valeriu Cincilei, Valeria Diaconu.

Vitalie Belâi, dir. adj. educație, și Neli Martânenco, dir. adj. instruire,  CEEA „Ștefan Neaga” au prezentat comunicări care au vizat structura probelor de aptitudini pentru admitere la studii, cerințele pentru diferite tipuri și forme de evaluare, recomandări pentru elaborarea documentației școlare. Nu în ultimul rând, cei prezenți au dezbătut problemele ce țin de activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculei la unitățile de curs. La finele evenimentului a fost prezentată pagina web www.ceneaga.md și obiectivele de activitate ale Serviciului Metodic Educație Artistică (www.semedart.ceneaga.md.)

Evenimentul a fost organizat în contextul necesității conjugării eforturilor instituțiilor de învățământ artistic pentru îmbunătățirea managmentului calității în domeniul învățământului profesional tehnic din Republica Moldova.