Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

În scopul propagării valorilor culturale și promovării tinerelor talente Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” organizează Concursul Naţional „Tinere Talente”, ediția 2017.

 

1.  NUMELE

Concursul Naţional „Tinere Talente”

2.  ADRESA JURIDICĂ

2068, Chişinău, str. Hristo Botev 4,

Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ștefan Neaga” ,

Serviciul Metodic

tel. 0(22)760490;

e-mail: troienelemele15@mail.ru

3. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

         ·        Etape de preselecție locală (fiecare instituţie de învăţământ în parte) până la 25 martie;

         ·        Etapa finală – 01 aprilie, orele 9.00, sâmbătă.

Desfăşurarea concursului: Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ștefan Neaga”, Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Școala de Arte „Alexei Stârcea”, or. Chișinău;

         ·        Totalurile concursului, decernarea premiilor, Spectacolul de Gală al laureaţilor – 01 aprilie, sâmbătă, ora 16.00, în incinta Centrului de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ștefan Neaga”, Sala de festivităţi.

4.  IMPORTANŢA

Concursul Naţional „Tinere Talente” al elevilor (clasele superioare) de la Instituțiile de Învățământ Artistic Extraşcolar (școli de muzică/arte și artă plastică) s-a afirmat drept prestigioasă competiție artistică din Republica Moldova, la care participă elevii talentați din cele 110 instituții de învăţământ artistic și formează o imagine pozitivă al nivelului performant de interpretare.

5. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Scopul:

       ·        propagarea artelor studiate în Instituțiile de Învățământ Artistic Extraşcolar: arta muzicală, arte vizuale, arta coregrafică şi arta dramatică;

       ·        perfecţionarea măiestriei interpretative, lansarea şi promovarea tinerelor talente.

Obiectivele:

       ·        promovarea artei academice din Republica Moldova;

       ·        promovarea valorilor estetice şi a schimbului de experienţă între şcolile de muzică/arte și arte plastice din Republica Moldova;

       ·        crearea căilor de comunicare pentru generaţia în creştere, stabilirea relaţiilor interpersonale între elevi;

       ·        preluarea de către elevi şi cadre didactice a performanţelor celor mai iscusiţi interpreţi;

       ·        păstrarea identităţii şcolii naţionale prin educaţia artistică a generaţiei tinere;

       ·          selectarea şi promovarea tinerelor talente în scopul orientării spre activitatea de performanţă şi creşterea nivelului de cultură în domeniul artistic;

       ·          îmbogăţirea măiestriei pedagogice şi realizarea unui util schimb de experienţă între cadrele didactice din IÎAE;

       ·          stimularea creativităţii şi a originalităţii în arta interpretativă şi regie;

       ·          dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play;

       ·          formarea şi exersarea abilităţilor de comunicare între elevi şi spectatori prin intermediul mijloacelor de exprimare artistică.

6. GRUPUL – ŢINTĂ

       ·     concursul prevede încadrarea unui număr determinat de elevi din cele 110 instituţii;

       ·     admiterea în concurs a elevilor claselor superioare, care conform regulamentului vor fi incluși într-o categorie de vârstă;

       ·    elevii-concurenți vor participa la 18 nominaţii: pian; vioară; violoncel; chitară; flaut; clarinet; saxofon; trompetă; trombon; tubă; percuţie; nai; ţambal; acordeon; canto popular; dans popular; artă dramatică; arte vizuale.

7. CONDIŢII DE PARTICIPARE

       ·     se admit elevi ai IÎAE (categoria de vârstă – B – clasele superioare) care studiază şi obţin succese performante în arta cunoaşterii şi posedării următoarelor genuri de artă: Muzică, Artă dramatică, Arte vizuale, Artă coregrafică;

       ·     înscrierea se face în baza ofertei nominale de participare cu anexarea copiei certificatului de naştere a concurentului (Atenţie! Dacă în certificatul de naştere nu este indicat codul personal din 13 cifre al elevului, se va anexa copia buletinului de identitate al unuia din părinţi) şi vor fi completate pentru fiecare elev/grupă în parte conform anexei nr.4;

       ·     fişa de participare (aprobată de administrația instituţiei de învăţământ în urma preselecţiei locale) se va expedia până la data de 25 martie la adresa Centrului de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga” – Serviciul metodic, atât în varianta originală, cât şi în varianta electronică, la adresa de e-mail: troienelemele15@mail.ru;

       ·     Instituţiile de învăţământ se vor conforma următoarei oferte numerice:

              1.       Interpretare individuală – până la 2 concurenţi pentru fiecare specialitate;

              2.       Arte vizuale – până la 2 concurenţi;

              3.       Artă coregrafică – câte un colectiv artistic;

              4.       Artă teatrală – până la 2 concurenţi şi un grup dramatic.

8. CRITERII  DE  PROGRAM:

Interpretare individuală:

I. Pian:

              1. Studiu;

              2. Piesă de compozitor autohton;

              3. Formă amplă.

II. Instrumente cu corzi:

              1. Studiu;

              2. Piesă de compozitor autohton;

              3. Formă amplă.

III. Instrumente populare: 

              1. Piesă din repertoriul cameral;

              2. Piesă de compozitor autohton cu caracter popular;

              3. Formă amplă.

IV. Instrumente aerofone:

              1. Piesă din repertoriul cameral;

              2. Piesă de compozitor autohton cu caracter popular;

              3. Formă amplă.

Notă: La specialitatea „trompetă” concurenţii vor interpreta formă amplă şi o piesă la alegere.   

V. Canto popular:

              1. Lălăit;

              2. Două cântece populare cu caracter divers.

Notă: Minorităţile naţionale interpretează trei cântece naţionale specifice etniei.

VI. Arta teatrală:

       Interpretare individuală:

              1. Studiu scenic (pantomimă);

              2. Monolog din dramaturgia clasică sau contemporană.

Durata – max 5 min.

       Interpretare de grup:

              1. Fragment dintr-o piesă de autor classic sau contemporan.

Durata – max 10 min.

VII. Arte vizuale:

              1. Compoziţie în acuarelă sau guașă (format A3).

Durata îndeplinirii – 4 ore academice.

Notă: Şevalete, hârtie şi atribute compoziţionale se vor pune la dispoziţie de către organizatori. Concurenţii pot interveni cu modificări la compoziţia propusă.

VIII. Arta coregrafică: 

     Trei dansuri populare, diverse ca structură ritmică în variantă scenică: 

              1.  Hora (Horă în două părţi, Horă cu bătăi, Joc mare, Horă de ritual, Drăgaica, Sânzâienile, Mărunţica, Zdruncinata etc.);

              2.  Sârba (Sârba feciorească, Sârba cucoanelor, Sârba mixtă, Sârba la comandă, Sârba de ritual, Sârba în doi, Sârba cu pinteni etc.);

              3.  Dans de pereche cu diverse structuri muzicale (Coasa, Frunza nucului, Cioara, Paraschiţa, Fantezie coregrafică etc.).

Durata fiecărui dans nu va depăşi 5 min.

Notă: Componenţa grupului coregrafic nu va fi mai mică de şase perechi.

         Minorătăţile naţionale pot prezenta trei dansuri specifice etniei.

IX. Dispoziţii finale:

       ·    Toate cheltuielile aferente participării la concurs se efectuează din mijloacele concurentului;

       ·   Lucrările elevilor-laureaţi ai concursului de la secţiunea „Arte vizuale” nu vor fi returnate autorului, acestea rămânând în patrimoniul Serviciului Metodic.

XI. CONDIŢII DE ACTIVITATE A JURIULUI:

1.  Concursul Naţional „Tinere Talente” se desfăşoară concomitent la patru compartimente:

         ·        Compartimentul: Muzică;

         ·        Compartimentul: Artă dramatică;

         ·        Compartimentul: Artă coregrafică;

         ·        Compartimentul: Arte vizuale.

2.  Componenţa juriului este stabilită de Comitetul organizatoric şi aprobată prin ordinul Ministrului Culturii cu minimum trei zile până la demararea concursului.

3.  Juriul se constituie din specialişti cu renume în domeniul de referinţă.

4.  Fiecare membru al juriului deține dreptul pentru un singur vot.

5.  Membrii juriului nu pot avea elevi (concurenți) participanţi la concurs.

6.  Deciziile juriului sunt definitive şi nu se contestă.

7.  Juriul, în cazuri excepţionale, poate să confere mai multe premii de aceeaşi valoare, coordonând acţiunea cu Comitetul organizatoric al Concursului.

XII. CONDIŢII DE APRECIERE

Pentru stabilirea ierarhiei concurenţilor, juriul va aprecia evoluţia acestora în funcţie de:

         ·     Acurateţea interpretării şi impresia artistică;

         ·     Dicţie şi costume adecvate repertoriului ales;

         ·     Muzicalitatea coregrafică şi transpunerea scenică;

         ·     Măiestria interpretativă şi plastică;

         ·     Ţinuta scenică;

         ·     Sincronizarea şi concordanţa mişcărilor.

În cadrul etapei finale juriul îşi rezervă dreptul de a acorda concurenţilor diplome de gradele I, II, III şi menţiuni.

Regulamentul concursului poate fi descărcat aici.

Fișa de înscriere la concurs poate fi descărcată aici.