Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

În perioada 26-29 aprilie 2017 la Colegiul de Muzică «M. K. Oginsky» din or. Molodecino (Republica Belarus) a avut loc Forumul Internațional al Atelierelor de Creație, organizate de Asociația tinerilor compozitori din Federația Rusa (MolOt) și Asociația de Muzica Contemporană din Belarus (BOSM), care a avut drept scop integrarea și sprijinul tinerilor compozitori profesioniști din Rusia (regiunile Tatarstan, Iacutia, Ural) și Belarus. Ca traineri au fost invitate personalități marcante din Rusia, Belarus, Moldova și alte țări.

Momentul culminant al programului de patru zile a fost concertul orchestrei simfonice sub bagheta lucrătorului emerit al Republicii Belarus, cavaler al Ordinului „F. Skorina”, Grigori Soroka. Au fost interpretate lucrări simfonice ale participanților, scrise special pentru forum, precum și concertul „Primăvara Moldovenească“, în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii Contemporane „Transfest”, ed. a V-a. Programul a inclus lucrări orchestrale ale compozitorilor contemporani din Moldova: „Tablouri postbelice“ de P. Gamurari, „Dans cu focuri pe zăpadă“ din suita „Riturile Primăverii“ de Gh. Ciobanu, scenetă rustică „Coasa“ de V. Burlea, variațiunile simfonice „Prince of Moldavia”, bazate pe muzica otomană a marelui cărturar Dimitrie Cantemir, de S. Pâslari. Publicul a apreciat cu ropote de aplauze programul prezentat. Organizatorii forumului au fost – Societatea muzicală din Rusia, Asociația tinerilor compozitori „MolOt International Group“, Asociația de muzică contemporană din Belarus. Scopul forumului s-a axat pe cunoașterea diversității culturale a țărilor reprezentate, a școlilor naționale componistice contemporane, stabilirea de relații culturale și cooperarea tinerilor compozitori din Europa Est și de Vest.

Rezultatele activității atelierului de creație au fost totalizate de președintele Uniunii Compozitorilor din Belarus, Artist al Poporului din URSS, Igor Lucenok.

Молдавская Весна

С 26 по 29 апреля 2017 года на базе Государственного музыкального колледжа имени М. К. Огинского г. Молодечно (Беларусь) прошел Второй Международный Форум Творческих Мастерских МолОта им. М. К. Огинского, призванный объединить и поддержать молодых талантливых композиторов-профессионалов на территории России и Восточной Европы. В качестве мастеров-кураторов молодых композиторов и музыковедов выступили известные музыкальные деятели России, Беларуси, Молдовы и других стран.

Кульминацией четырехдневной программы стал концерт оркестра под управлением заслуженного деятеля Республики Беларусь, кавалера ордена „Ф. Скорины”, Григория Сороко, исполнившего симфонические произведения участников, написанные специально для форума, а также концерт «Молдавская Весна» в рамках Международного фестиваля современной музыки „Transfest-5”, восторженно принятый публикой. В программе прозвучали оркестровые произведения современных композиторов Молдовы – симфоническая картина «После войны» П. Гэмураря, «Танец с огнями на снегу» из сюиты «Весенние ритуалы» Г. Чобану, жанровая сцена «Жатва» В. Бурли, симфонические вариации «Господарь Молдовы», на османские темы Дмитрия Кантемира, С. Пысларь.

Организаторы форума – творческие объединения Российское музыкальное общество, «MolOt International group» считают своей задачей не только восстановление связей между композиторскими школами разный стран, но и знакомство с языковой, национальной и духовной культурой друг друга, приглашая к сотрудничеству и налаживанию культурных связей молодых композиторов Восточной и Западной Европы. Итоги работы Творческих мастерских подвел председатель Союза Композиторов Республики Беларусь, народный артист СССР, Игорь Лученок.

Snejana Pâslari, compozitor,
profesor CEEA „Ștefan Neaga”

Video disponibil: https://www.youtube.com/watch?v=GpQV5-74aNg&feature=youtu.be