Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Cu gândul optimist
Le vom reuși pe toate!
Cu spirit de artist
Spre un produs de calitate!

 

     Cadrele didactice din cadrul CEEA „Ștefan Neaga” s-au întrunit la data de 14 iunie la o Ședință a Consiliului Profesoral. Pe ordinea zilei IMPLEMENTAREA   SISTEMULUI  DE  ASIGURARE  A  CALITĂȚII  ÎN INSTITUȚIILE CU PROFIL  ARTĂ. Vitalie Belîi, coordonatorul Comisiei Interne de Asigurare a Calității a efectuat o trecere în revistă a realizărilor și dificultăților în procesul de asigurare a calității în cadrul IÎPT din Republica Moldova, realizări și probleme în instituționalizarea SMC. Profesorii au fost informați despre activitățile de asigurare a calității din ultimii doi ani și aspectele cheie privind aplicarea standardelor de calitate la nivelul sistemului de învățământ profesional cu profil artă.

     Un alt subiect a fost prezentarea raportului privind vizita de lucru a experților naționali în vederea studierii experienței României în implementarea sistemului de asigurare a calității în IÎPT. Au fost prezentate cele mai relevante bune practici în domeniul ÎPT din România și replicarea acestora la nivelul învățământului artistic național.

     Vom aminti că, începând cu anul 2015, cu sprijinul Uniunii Europene, 25 de colegii și centre de excelență din țară, au fost implicate într-un proiect masiv de asigurare a calității. Printre aceste se numără și CEEA „Ștefan Neaga”.