Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Recent, în cadrul Institutului de Științe ale Educației au luat sfârșit cursurile de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor. Beneficiarii cursului respectiv sunt profesorii din învăţământul artistic profesional și complementar.

Activitățile demarate în cele trei săptămâni de curs au fost monitorizate tradițional de către Departamentul Formare Continuă și Catedra Didactica Disciplinelor Școlare, Aria curriculară Educație Socio-Umanistică, Arte și Tehnologii.

Este important să amintim cititorilor noștri că în cadrul programului sunt utilizate diverse metode de formare profesională, printre care: prelegeri, traininguri, audiţii muzicale, dezbateri, lecții-concert, activităţi demonstrative etc. Cursurile se desfășoară cu succes, fiind eficient aplicate și utilizate resursele tehnice și logistice ale IŞE, precum și cele din dotarea unităților școlare în cazul ogranizării programului în teritoriu.

Programul vizează dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, completarea cunoștințelor privind desfăşurarea unui proces educaţional centrat pe formarea de competenţe şi promovarea valorilor cultural-artistice, evaluarea rezultatelor şcolare în contextul pedagogiei competenţelor şi a centrării pe persoana celui educat, valorificarea legităţilor de dezvoltare psiho-comportamentală a elevilor.

Prioritare, de altfel, rămân a fi dezbaterile la care se implică profesorii privind problemele cu care se confruntă în activitatea propriu-zisă. Unele dintre acestea sunt: asigurarea calităţii educaţiei şi instruirii artistice, racordarea acesteia la noile standarde, realizarea curriculumului modernizat. Astfel, apar oportunități reale de comunicare eficientă cu profesorii din sistemul de învăţământ artistic complementar.

Vitalie Belîi, dr., conf. univ., șeful Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE și formator în cadrul modulului Psihopedagogia artelor, ne-a comunicat că prin intermediul activităților didactice teoretice și practice și-a propus să concentreze atenția participanților asupra diminuării opiniei eronate, potrivit căreia în artă e important să fii un bun specialist, instrumentist, vocalist, dansator și mai puţin contează pregătirea psiho-pedagogică.

Acest fenomen, după cum a punctat formatorul, implică dificultăți sau chiar incapacitatea utilizării limbajului specific psihopedagogiei în organizarea procesului de instruire în domeniul artelor. Astfel, cadrele didactice se confruntă cu dificultăți semnificative și în aplicarea tehnologiilor moderne, mai mult decât atât, este desconsiderat rolul acestora în educația artistică.

„Cu regret, în mediul pedagogic mai persistă preocuparea pentru formarea profesională condiționată numai de necesitatea certificării sporului salarial, ceea ce este în dezavantajul motivației pentru formarea și dezvoltarea profesională continuă. Experienţa acumulată în acest domeniu, care însumează peste 25 de ani, ne-a permis să identificăm actualmente, împreună cu beneficiarii cursului, unele probleme și soluţii ce ţin de organizarea procesului de educație și instruire artistică”, a opinat V. Belîi.


 Prin cântec ne dăinuie și spiritul 


Finalitatea cursului dat s-a materializat printr-un spectacol muzical-artistic deosebit care a fost prezentat în Sala festivă a IŞE, pe data de 2 noiembrie. Evenimentul în sine se încadrează, potrivit organizatorilor, în programul curricular, avându-i în calitate de protagoniști pe profesorii şi discipolii acestora din trei instituţii de profil: Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga”, Şcoala de Arte „Alexei Stârcea”, ambele din Chişinău, și Şcoala de Arte din or. Străşeni.

Sub genericul „NOTE MUZICALE… DE TOAMNĂ”, publicul a savurat muzică academică, creaţii populare, dar şi jazz, fiind convins de fiecare participant în parte, dar şi de ansamblurile artistice că unicitatea vieţii stă ascunsă şi în ritmurile muzicale. Or, prin cântec ne dăinuie şi spiritul.

A fost o demonstrare a talentelor printr-un artistism apreciabil, iar ecourile cântecelor interpretate la diferite instrumente au atins uşor coardele vibrante ale sufletului spectatorilor, care i-au încurajat pe tinerii artişti cu îndelungate aplauze. „Plaiul meu”, „La Valse Diaphane”, „Vals-mi-minor”, „Nocturnă”, „Foxtrot” ș. a. au fost doar unele dintre piesele interpretate la înălţime de către elevi pe scena IȘE. Așa cum a menţionat moderatorul spectacolului, profesorul Gheorghe Nicolaescu, metodist, Serviciul Metodic, Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga”, oamenii de cultură sunt aleşii celui de Sus, iar ei, elevii de astăzi, știu să-și desfacă butonul interpretativ și să bucure publicul cu voci catifelate şi o virtuozitate în devenire.

Prezent la eveniment, alături de colegii săi din Institut, Nelu Vicol, dr., conf.univ., director adjunct al IŞE, a sprijinit iniţiativa şi a apreciat mult prestaţia artistică a elevilor, dar şi măiestria cadrelor didactice în demersul lor spre nobleţea profesiei. „Unicitatea muzicală, prin care și-au exprimat mesajul colectivele dumneavoastră de elevi, este viaţa însăşi, iar pe această cale vă mulţumim că le cultivaţi copiilor artistismul şi simţul ritmului. Prin intermediul acestui spectacol ne-aţi oferit o doză de magnetism şi sentimentalism deopotrivă. Elevii au demonstrat o dată în plus profesionalismul cadrelor didactice și, implicit, pasiunea pentru arta muzicală. Toate acestea, în mod egal, reliefează importanța educației, a instruirii și dezvoltării muzicale și artistice a tinerelor generații. Le dorim discipolilor dumneavoastră bravi să urmeze sfaturile pedagogilor, apreciindu-le talentul şi prestaţia scenică. Aţi demonstrat că ați parcurs evaluarea Magna cum Laude”, a punctat dr. Nelu Vicol.

De altfel, și unii dintre profesorii din sală și-au exprimat admirația în raport cu confruntarea reușită a tuturor genurilor de muzică aduse în scenă de tinerii interpreți și colectivele artistice: Ansamblul de acordeonişti „Armonica”, conducător artistic Tatiana Bobeica, Ansamblul folcloric „Firicel de Busuioc”, Şcoala de Arte din Străşeni, conducător artistic Doina Sîrbu, Ansamblul de violonişti „Piu Mosso”, Strășeni, conducător artistic Silvia Lepădatu ș. a.

În palmaresul acestor colective de copii sunt înscrise cu majuscule evoluări deosebite în cadrul numeroaselor festivaluri folclorice din Republica Moldova şi România. De spontaneitatea şi dragostea lor pentru creaţiile populare ne-am convins, iar profesorii lor nu sunt altceva decât îngerii călăuzitori spre culmile succesului. Pe scena IŞE au răsunat, în interpretarea reuşită a acestora, capodopere de Frideric Chopin, Frans Shubert, Charl Czerny, Fabio Arzese ş.a., dar şi piese din repertoriul interpreţilor consacraţi: Dumitru Gheorghiţă, Nina Ermurachi, Mihai Bobeică.

Canto, chitară, pian, vioară, violoncel, saxofon – oricare ar fi alegerea elevilor, ei au reușit să demonstreze un model de conduită scenică demn de urmat, iar programul s-a încadrat perfect în spectrul cerinţelor timpului.

Aşa sau altfel, am savurat un spectacol impresionant, precedat de o expoziţie a lucrărilor de artă de la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea” şi Şcoala de Arte din Străşeni, Secţiile Arte Plastice, prin care zeci de compoziţii executate în diferite tehnici au dat culoare întregului eveniment. Și, nu doar pentru cei prezenţi, ci pentru toţi admiratorii frumosului, cuplul Corina Ţepeş şi Costi Burlacu a încununat festivitatea cu un frumos buchet de melodii, transmiţând cu măiestrie fiorul emoţiilor plăzmuit în creaţia maestrul Eugen Doga – „În oglinda clipelor”.

Reiterăm că organizatorii evenimentului și-au exprimat speranţa ca în viitor asemenea spectacole să devină o tradiţie pe scena Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Şi nu doar o tradiţie a profesorilor care absolvesc modulul Psihopedagogia artelor, ci şi al altora, dornici să se lase copleşiţi de momentele artistice prin care viaţa prinde ritm, dar şi culoare.


OPINII


Ala Gămureac, profesoară, grad didactic II: „Cursul dat a fost foarte binevenit pentru mine, am actualizat cunoștințe, dar cel mai important este faptul că am identificat modalități eficiente în activitatea de clasă. Astăzi, alături de mine este una dintre discipolele mele, Daria Chiseliţa, elevă în clasa a VI-a la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea”. Este un copil talentat.  Aș vrea, prin intermediul dvs. să mulțumesc colegilor de curs, dar și formatorilor Solovei Rodica, Vitalie Belîi, Emilia Moraru, pentru care am un respect deosebit”.

Silvia Lepădatu, profesoară, grad didactic II, conducător artistic al Ansamblului de violonişti „Piu Mosso”, Strășeni: „A fost onorabil pentru noi să evoluăm la Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Personal, consider că asemenea stagii sunt binevenite pentru noi, profesorii, deoarece în cadrul lor ne dezvoltăm profesional, cunoaştem apoi aplicăm multe dintre inovaţiile didactice.

În calitatea mea de conducător al Ansamblului de violonişti al Şcolii de Arte din Străşeni, afirm că importanţa formării profesionale continue rămâne incontestabilă. Or, un cadru didactic bine instruit educă şi formează tinere talente. Împreună cu discipolii mei evoluăm pe diferite scene. Bunăoară acum pregătim un repertoriu pentru a participa la un nou concurs. Iar recent ne-am întors de la Ungheni, unde ni s-a acordat Locul I în Concursul „Înflorit-au castanii”. În ritmuri lente, dar certe, ne dezvoltăm armonios prin artă”.

Natalia PÎSLARU

?