Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

 

Perseverenţa este ceea ce îl reprezintă!

Vorbim despre Sergiu Garabajii, un tânăr foarte talentat şi ambiţios, numele căruia este deja destul de cunoscut publicului larg datorită prestaţiei Ansamblului Vocal „CrescendoBand”, al cărui iniţiator a fost chiar el. În acest an, Sergiu a mai adăugat în palmaresul propriilor realizări încă o reuşită frumoasă – o menţiune pentru merite deosebite, realizări, performanţe şi contribuţii la dezvoltarea sectorului cultural artistic, obţinută la concursul lansat anual de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova cu ocazia Zilei Naţionale a Tineretului.

Actualmente, elev al Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” (Specialitatea Dirijat coral), Sergiu şi-a început activitatea artistică şi socială cu foarte mult timp în urmă. Licean fiind, a participat la Concursul Naţional „Chantons, Amis”, obţinând premiul de gradul I în anul 2013, iar în anul 2014 a fost deținătorul Premiului Special în etapa republicană a aceluiaşi concurs de interpretare vocală – Ediția a XI-a. Absolvent al Şcolii de Arte „Teodor Negara”, secţia – pian, Sergiu a mai făcut un pas spre realizarea visului muzical, înscriindu-se la studii la Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”. Şi fiindcă debordează de energie şi ingeniozitate, acest tânăr „neliniştit” s-a implicat în toate activităţile legate de frumos şi armonios: este membru al Coralei „Gloria” al CEEA „Ștefan Neaga”, în trecut concert-maestru la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, face parte din grupul bărbătesc „Gnosis”.

Implicarea civică a acestui băiat este atât de reprezentativă încât a devenit o rutină. A participat încă de pe băncile şcolii la programul de instruire a voluntarilor „De la egal”, a fost formator în proiectul „Europa la noi acasă – Cetățenie Responsabilă”, formator local în cadrul poiectului național ecologic „Cine dacă nu eu, cine dacă nu noi?” organizat de Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, voluntar al cercului ecologic „Ecoplai”, membru al Consiliului Raional Consultativ al Tinerilor din raionul Ocniţa. Şi pe lângă toate aceste activităţi care necesită dăruire şi timp, şi-a bucurat părinţii şi cu Diplome pentru succese remarcabile la învăţătură, purtare exemplară şi participare activă în viaţa şcolii.

Originar din satul Lipnic, raionul Ocnița, tânărul şi-a fortificat abilităţile de conducător chiar în locurile copilăriei. Încă din anii de şcoală, fiind membru al Consiliului naţional al elevilor de pe lîngă Ministerul Educației, participând la dezbateri şi la multe activităţi legate de gestionarea situaţiilor şi soluţionarea de probleme, Sergiu a dat dovadă de ingeniozitate, responsabilitate şi consacrare. Dar, mai ales, a pus la loc de cinste corectitudinea şi gândirea critică, care l-au şi ajutat să progreseze dâruind ceea ce poate el mai frumos la moment.

Determinarea lui Sergiu de a cunoaşte cât mai multe şi de a acumula experienţe în cele mai variate domenii îi stucturează personalitatea exigentă, perfecţionistă, multilateral dezvoltată. Anume această calitate a tânărului a dus la crearea Ansamblului vocal „CrescendoBand”, pe care l-a fondat cu scopul de a aduna tineri creatori care împărtășesc aceleaşi valori și principii estetice, pornind de la un mesaj binedefinit: cel de a transforma energia și talentul într-un produs inedit artistic, inspirat de ultimele tendințe în sfera artei scenice.

Noutatea acestui concept muzical este captarea totală a publicului, sensibilizarea desăvârșită prin încântarea auzului cu armonia vocilor şi satisfacţia de a urmări un spectacol oferit de ţinuta scenică impecabilă a tinerilor interpreţi, de energia şi emoţiile emanate de aceştia prin muzică, şi neapărat de expresia profundă a sentimentelor din piesele cântate. Rezultatele şi meritele grupului duc la îmbunătăţirea calităţii muzicii sub diferite aspecte: social şi cultural.

Impactul social al proiectului este relevant prin deschiderea unor direcţii noi de abordare muzicală, vocală, oferind oportunităţi de perfecţionare şi dezvoltare continuă tinerilor implicaţi în acest concept, dar şi multor altor tineri interesaţi de muzică, din ţară şi de peste hotare, întrucât trupa are în protofoliul său şi prestaţii în afara ţării. Activitatea interpreţilor reuniţi în cadrul acestei trupe poate fi comparată cu un experiement de laborator, rezultatele căruia sunt puse imediat la dispoziţia spectatorilor, iar concluziile făcute de pe urma experimentului sunt foarte pozitive şi încurajează avansarea band-ului.

Un factor esențial de impact social al proiectului îl reprezintă şi vârsta destul de fragedă a persoanelor antrenate, ceea ce valorifică potenţialul generaţiei tinere în dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a unei societăţi culte şi multilateral dezvoltate.

Impactul cultural al proiectului, chiar dacă este creat destul de recent, se delineează a fi unul major. În primul rând contribuie la creşterea gradului de cultură în rândul tinerilor, la ocuparea utilă a timpului liber, la determinarea precisă a unor scopuri şi identificarea mijloacelor şi instrumentelor de realizare a acestora. Problemele pe care le poate soluţiona acest proiect muzical sunt aparent nesemnificative, cu toate acestea sunt demne de notat: datorită originalităţii interpretative şi prestaţiilor spectaculoase, membrii trupei constituie pentru mulţi tineri din ţară un exemplu demn de urmat.

Apariţiile televizate ale band-ului ilustrează rezultatul unei munci asidue, regulate şi din plăcere, ceea ce motivează generaţia tânără să lupte pentru realizarea propriilor idealuri. În acest an, acest tânăr ingenios a debutat şi ca dirijor al Coralei „Gloria”. Prima prestaţie a corului sub bagheta lui Sergiu a fost „The Battle of Jericho”. Având tematică religioasă, cântecul transmite un mesaj simbolic – toate greutăţile pot fi depăşite cu ajutorul lui Dumnezeu. Alegerea acestei piese nu a fost întâmplătoare. În timpul liber, între repetiţii şi alte activităţi, Sergiu mai cântă şi în cadrul Corului bărbătesc „Gnosis”, tematica religioasă fiindu-i foarte apropiată sufletului. Dirijarea acestei creaţii a reprezentat o adevărată cucerire atât pentru corală, cât şi pentru Sergiu, care s-a descurcat de minune, reuşind să redea entuziasmul din textul cântecului şi să ghideze spre originalitate o intepretare unică a acestui poem muzical. Sergiu este la început de cale, un debut frumos, cu o perspectivă promițătoare în viitor, spre noi culmi şi inspirate realizări, este în creştere, după cum ne sugerează chiar numele band-ului său (Crescendo). Ne bucurăm pentru reuşitele sale şi îi urăm la mai mult şi la mai mare!