Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

În temeiul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studii, aprobat prin ordinul nr. 66 din 31.01.2012, au fost organizate și desfășurate olimpiade zonale la disciplinele de cultură generală pentru elevii instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar la data de 10 februarie 2018, în incinta următoarelor instituții: Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău; Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică; Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Aducem calde felicitări și înalta noastră considerație cadrelor didactice și elevilor Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” pentru participare și succesele obținute în cadrul acestui concurs intelectual.