Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

A treia ediție a întâlnirii profesorilor de limba și literatura română a fost organizată în data de 24 martie 2018, în Centrul de Excelență și Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău. Conferința a avut ca temă Formarea competențelor transdisciplinare în cadrul ariei „Limbă și comunicare”. Strategii didactice de integrare a competențelor elevului: Proiectul educațional.

Ca și la precedentele ediții, evenimentul și-a propus ca obiectiv perfecționarea metodică și științifică a cadrelor didactice prin promovarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, astfel conferința având  caracter republican.

Aducem sincere și cordiale mulțumiri atât administrației CEEA „Ștefan Neaga” pentru oportunitatea de a ne găzdui, cât și tuturor profesorilor participanți.

Silvia Popov, profesoară 
de limba și literatura română, organizator