Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ANUNȚ!


Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” în temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef de secție, Proces verbal nr. 1 din 29.06.2018 și în urma examinării dosarelor candidaților, anunță:


Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef de secție:

Șef de secție pentru asigurarea calității:

  • Moraru Emilia.

Șef de secție didactică (interpretare instrumentală):

  • Mîrzac Elena.

Șef de secție didactică (muzicologie, dirijare corală, canto, disciplini socio umane și reale):

  • Cristea Irina;
  • Scutaru Victoria.

Interviul de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef de secție se va desfășura la data de 09  august 2018, ora 1000,   biroul 15,   etajul 1 .

Interviul va consta în expunerea contextului general și a viziunii manageriale inovative a candidatului privind realizarea funcției la care aspiră în următorii 5 ani.

Membrii comisiei de concurs vor adresa întrebări privind organizarea managementului educațional.

Bibliografia tematică este expusă pe panoul informative al CEEA ,,Ștefan Neaga”, etajul 1.