Actele necesare

Cererea de înscriere la concurs şi declarația pe propria răspundere trebuie descărcate , completate de mână , scanate împreună cu restul actelor necesare pentru admitere şi încărcate în formularul de Depunere online

Acte de studii ( certificat de studii gimnaziale și școala de muzică/arte), în original cu anexa respectivă

6 fotografii 3x4 cm, color

Dovada achitării taxei de înscriere;

Adeverința de premilitar/ Livret militar după caz sau alte acte prevăzute în Regulament

Calendar

Acte necesare

Taxa de înscriere

Depunere online

Rezultatele admiterii