Actele necesare

Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie)

Actul de studii, în original cu anexa respectivă;

6 fotografii 3x4 cm, color

Dovada achitării taxei de înscriere;

Adeverința de premilitar/ Livret militar după caz sau alte acte prevăzute în Regulament

Mapă de carton cu șiret.

Calendar

Acte necesare

Taxa de înscriere

Calendar Consultații

Plan înmatriculare

Rezultatele admiterii

Rezultatele admiterii - Turul II