Corala „Gloria”

PROMOTOR AL TRADIȚIILOR ARTEI CORALE NAȚIONALE

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, a organizat vineri 1 noiembrie 2019, Festivalul Concurs Coral de Cântece Naţionale Româneşti, ediţia a V-a.

Manifestarea culturală s-a desfăşurat în  Sala „Mihai Eminescu” –  Hotel Rapsodia din Municipiul Botoşani. La acest eveniment cultural au participat 10 colective artistice, dintre care 6 din Republica Moldova. Trofeul Festivalului Concurs a fost inmânat Coralei GLORIA de la CEEA Ştefan Neaga. Dirijor – Valeria Diaconu.

În această formație își cizelează măiestria profesională elevii Catedrei Dirijat coral. Formația este cunoscută publicului meloman prin evoluări spectaculoase în cadrul diferitor spectacole muzicale, concursuri de artă corală, emisiuni radiofonice și televizate.

Începuturile acestui colectiv au fost marcate de activitatea pedagogului și fondatorului catedrei Dirijat coral – A. D. Iușchevici. Printre conducătorii corului catedrei îl menționăm pe Efim Bogdanovschi, Mihail Pelin ș.a. Un rol aparte în dezvoltarea  Coralei „GLORIA” din această perioadă îi revine dirijorului Petru Stroiu, personalitate distinsă a culturii noastre naţionale, un adevărat mesager al artei de interpretare corală şi un pedagog cu experienţă în domeniu. Stând la pupitrul dirijoral timp de 30 ani (1964-1994) Petru Stroiu a pledat pentru calitatea interpretării. In mod special s-a impus prin abordarea unui repertoriu național, ceea ce contravenea cerinților timpului, având mult de suferit din această cauză.


Începând cu anul 1994 conducătorul coralei devine Sorin Cazacu, iar din 1999 – Oleg Constantinov, ambii absolvenţi ai Conservatorului de Stat „Gavriil Musicescu”. Susținuți cu abnegație de șeful catedrei și managerul fidel al acestui colectiv – Onisim Cazacu, Corala „GLORIA” a devenit un colectiv recunoscut în țară și peste hotarele ei :

 • Premiul II – la Concursul Internațional de Interpretare Corală din Chișinău, 1995;
 • Premiul I – la Festivalul-Concurs „Gavriil Musicescu” din Chișinău, 1997;
 • Premiul I – la Concursul Internațional de Interpretare Corală din Chișinău, ediția II-a, 1998;
 • Premul II – categoria cor mixt; Premiul III –  categoria cor bărbătesc; Premiul special „Simpatia publicului” – la Al XXV-lea concurs în numele profesorului „G. Dimitrof” din Varna, Bulgaria, 1999.

Acest lanț de realizări a continuat cu o nouă forță sub bagheta dirijorului Oleg Constantinov :

 • Laureat – la Festivalul Internațional de Muzică Corală, ediția a XIX-a din Vittora-Gastiez, Spania, 2000;
 • Premiul I – categoria cor mixt, Premiul I – categoria cor feminin, Premiul IV – categoria folclor – la  Festivalul Internaţional de Muzică Corală din Cantoanigros, Spania, 2001;
 • Premiul II – categoria cor mixt, Premiul special „Simpatia publicului”  – la Festivalul Internaţional de Muzică Corală din Tour, Franța, 2001;
 • Laureat – la Concursul Coral Internaţional din Cannes, Franța, 2002;
 • Laureat – la Festivalul-Concurs Internaţional din Tolosa, Spania, 2002;
 • Premiul I – categoria cor mixt, Premiul III – categoria cor feminin – la Festivalul Internaţional de Muzică Ortodaxă din Hajnowka, Polonia, 2003;
 • Premiul III – categoria cor mixt, Premiul III – categoria cor feminin –  la Concursul Internaţional de Interpretare Corală „G. Musicescu”, ediţia a III-a, din Chișinău, Moldova, 2003;
 • Premiul IV – categoria cor mixt, Premiul III – categoria cor feminin, Premiul IV – categoria folclor – la Festivalul Internaţional de Muzică Corală din Cantonigros, Spania, 2003;
 • Premiul I – categoria cor mixt,  Premiul II – categoria folclor –  la Concursul de coruri tinereşti din Basel, Elveţia, 2004.

În lista realizărilor deceniului 1994-2004 se înscrie cu brio și lansarea primului disc al Coralei „GLORIA” realizat de dirijorii: Oleg Constantinov, Sorin Cazacu și maestrul de cor – Inga Buga.

O nouă treaptă artistică a colectivului este marcată de venirea în calitate de dirijor a Valeriei Diaconu în ianuarie 2005. De fapt, anul 2005 este marcat de tandemul artistic Diaconu-Constantinov. Ajutați și ei de managerul Onisim Cazacu, realizează un șir de proiecte artistice de succes.

Printre performanțele din cadrul proiectelor artistice de nivel național și internațional obținute de Valeria Diaconu în calitate de dirijor al Coralei „GLORIA” enumerăm:

 • Diplomă de onoare la Festivalul Internaţional de Interpretare Corală în cadrul Programului de binefacere „BUBURUZA”, ediţia a II-a din Chișinău, Moldova, 2006;
 • Laureat la Concursul Internaţional de Interpretare Corală Florilege Vocal de Tours, Franţa, 2007;
 • Diploma Festivalului Național Coral al Colectivelor de Tineret din Chișinău, Moldova, 2008.

Ca și predecesorii săi, Valeria Diaconu continuă să reînnoiască repertoriul Coralei cu creații din valorile componistice corale naționale. Colaborarea cu compozitorii contemporani autohtoni se intețește și mai mult în anul de studii 2009-2010, la cârma Coralei aflându-se atât Valeria Diaconu, cât și Oleg Constantinov.

Începând cu ianuarie 2011, Tatiana Daniță devine conducătorul Coralei „GLORIA”. Fiind receptivă la curentul reformator în educație, dirijorul reabordează inițiativele de altă dată spre a produce niște schimbări calitative la subiectele Imaginea Coralei „GLORIA” și Reformarea curriculei la disciplina Clasa corală. În cei 3 ani de activitate, în calitate de conducător al Coralei „GLORIA”, Tatiana Daniță a semnat peste 40 producții muzicale (recitaluri pe scenele din Chișinău, proiecte artistice în parteneriat cu personalitățile notorii din domeniul artei muzicale, colaborări cu Ambasadele și alte organizații din Chișinău).

Evoluările extracurriculare din anii 2011-2014 au fost realizate la nivel școlar,municipal și național. Printre cele mai însemnate la nivel național nominalizăm participarea Coralei „GLORIA” la Festivalurile Naţionale de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, organizate de Uniunea Muzicienilor din Moldova, ediția a II-a, anul 2011 și ediția a III-a, anul 2013.

Absolut inovative sunt tendințele de ultimă oră ale conducătorilor Coralei „GLORIA”, inclusiv a actualului dirijor Oleg Constantinov, în direcția mediatizării și promovării imaginii colectivului prin plasarea în rețelele de socializare a producțiilor muzicale cu participarea Coralei „GLORIA”. Astăzi activitatea coralei poate fi urmărită pe www.facebook.com//corala gloria și corala gloria. Plasarea materialului video și audio, având calitatea imprimării de studio, a fost posibilă grație colaborării intense din anul 2013 cu Compania „Teleradio-Moldova”, cu ajutorul căreia s-au realizat imprimările la Casa Radio a 10 piese corale și filmarea a 2 emisiuni  televizate. Toate aceste realizări au fost posibile și grație maestrului de concert Irina Tipliciuc.

Printre ultimele realizări ale acestui colectiv se numără inregistrarea cu orchestra simfonică a Companiei „Teleradio-Moldova” a lucrării Mereu Muzica semnate de Gheorghe Șevcișin și Vitalie Belâi. Acest Imn instituțional devine cartea de vizită a CEEA „Ștefan Neaga”.

https://www.youtube.com/channel/UCCtlwdGg7i1lPK-NeIaYw7A

https://www.facebook.com/coralagloria/?fref=ts