Echipa Manageriala

Gheorghe Perju, director CEEA „Ștefan Neaga”, doctor în pedagogie, Om Emerit

Iana Manoilă, director adjunct pentru instruire și educație

Cara Ala , director adjunct pentru instruire ( Filiala Tvardița)

Ion Vasiliu, director adjunct pentru instruirea practică și producere

Scutaru Victoria, șef secție Formare Continuă.

Elena Mirzac, șef sectie didactica

Onea Valentina, metodist

Alexandra Strâmbanu, metodist – Secția Studii

Mîrzac Sergiu,șef Catedra de instrumente populare

Nona Vizir, șef catedra de pian

Reaboi Victoria - șef catedra instrumente cu coarda

Valentina Ivancenco, șef Catedra de muzicologie

Valeriu Cincilei, șef Catedra de instrumente aerofone și de percuție

Valeria Diaconu, șef Catedra de dirijat coral și canto

Gheorghii Roșca, director adjunct în probleme de gospodărie

Ana Juc, șef Serviciul Resurse Umane

Vasilache Elena - Contabil Șef