Profesori la catedra de științe socioumane și reale

Veronica Cozma, profesor de limba engleză

Iurie Pușcașu, profesor de fizică

Vasile Cozma, profesor de educație fizică

Rusu Vasilisa