Despre noi

Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”

îşi are sediul în blocul de studii al fostului Colegiu de Muzică Ştefan Neaga. Întreaga istorie a instituţiei, cuprinsă în cei 70 de ani de activitate, reprezintă o cale pe care s-au așternut multiple rezultate semnificative. Numele eminentului compozitor, pianist şi dirijor Ştefan Neaga a fost purtat cu cinste pe parcursul ultimilor 60 de ani, acesta continuând a-și ocupa demn locul și în denumirea instituției reorganizate .


De la fondare și până în prezent instituţia a asigurat
pregătirea cadrelor la următoarele compartimente: interpretare instrumentală (pian, instrumente cu corzi, insrumente aerofone și de percuție, instrumente populare), dirijat coral, canto (academic şi popular), muzicologie şi coregrafie.


Centrul asigură pregătirea de calitate a specialiştilor în domeniul artei muzicale și al celei coregrafice. Studiile poartă un caracter aplicativ şi sunt orientate spre obţinerea competenţelor, priceperilor şi deprinderilor necesare viitorilor profesionişti: interpreţi (instrumentişti, cantişti, dansatori), conducători de colective (cor, orchestră, ansamblu de dans), pedagogi sau maeştri de concert.


Instituția este un centru ştiiţifico-metodic pentru unitățile școlare ale sistemului de învăţământ muzical complementar din Republica Moldova. Cadrele didactice participă activ la diferite activităţi instructiv-metodice, fiind antrenate în organizarea examenelor de admitere ale acestora, dar și a acţiunilor cultural-artistice în calitate de membri ai juriilor concursurilor de specialitate naţionale şi internaţionale.


Mândria instituţiei vizează colectivele artistice: Corala Gloria, Orchestra de cameră, Orchestra de instrumente aerofone și de percuție, Orchestra de muzică populară Tinerii rapsozi, Ansamblul etnofolcloric, Orchestra de muzică populară bulgară şi Ansamblul de dansuri populare bulgăreşti.

 

 

Acte prin care s-a înfiinţat, reorganizat și redenumit instituţia de învățământ:

22 martie 1945 – Hotărârea Sovietului Comisarilor Poporului din URSS nr.1413 despre constituirea Şcolii Profesionale de Muzică şi Coregrafie din Chișinău, act ce confirmă continuitatea activității primului Colegiu de Muzică din Basarabia, care a funcţionat între anii 1900-1930.


• 19 aprilie 1955 Hotărârea Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești cu privire la conferirea Școlii Profesionale de Muzică din Chișinău a numelui compozitorului, pianistului şi dirijorului Ștefan Neaga.

• În perioda anilor 70 ai sec XX Școala Profesională de Muzică din Chișinău este reorganizată și capătă denumirea de Școala de Muzică și Coregrafie din Chișinău.

• 23 iunie 1991Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.350 din 17 iunie și ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova nr.165, prin care Școala de Muzică și Coregrafie din Chișinău se reorganizează în Colegiul Republican de Muzică „Ştefan Neaga (cu instruire în limba română).

• 29 iulie 1996 Ordinul Ministerului Culturii nr.157 cu privire la deschiderea Filialei Colegiului Republican de Muzică „Ștefan Neaga” în orașul Tvardița, raionul Taraclia, cu secția de Instrumente populare bulgare și Coregrafie.

• 23 decembrie 2003 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1551 cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ de scurtă durată (colegii) în instituții de învățământ mediu de specialitate (colegii). Denumirea Colegiul Republican de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău este modificată în Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău.

• 15 iulie 2016 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.917 cu privire la reorganizarea instituției în Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga.

 

 

Acreditarea instituţiei de învățământ

(anul 2006)

Prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.3.3.1 din 23 februarie 2006, în Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Chişinău se acreditează 5 specialităţi și 7 specializări cu frecvenţa la zi.

Actualmente instituția oferă programe de formare profesională la următoarele specialități:

  • 21510 Canto
  • 21520 Interpretare instrumentală
  • 21540 Dirijare corală
  • 21560 Muzicologie
  • 21570 Dans