Catedre

Activitate curriculară

Catedra asigură realizarea celor două compartimente ale planurilor de studii: pregătirea fundamentală și cea de specialitate.

Componența de formare în specialitate include disciplinele:

 • Teoria muzicii
 • Aplicarea elementelor notației muzicale
 • Armonia
 • Solfegiul
 • Polifonia
 • Teoria formelor muzicale
 • Literatura muzicii universale și naționale
 • Critica muzicală
 • Folclorul muzical
 • Descifrarea melodiilor folclorice
 • Compoziția muzicală
 • Organologia
 • Orchestrația

Obiective:

 • Formarea și dezvoltarea competențelor continuative, comportamentului civic, exersarea acestora în cadrul activitățile școlare și extrașcolare;
 • Aplicarea metodelor de predare-învățare-evaluare prin îmbinarea organică a aspectelor teoretice și practice, ținând cont, în același timp, de specificul instituției și activității elevilor.
 • Asigurarea accesibilității materiilor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare;
 • Dezvoltarea creativității și gândirii critice;
 • Asigurarea unei corelații permanente între conținuturile programelor şcolare;
 • Pregătirea şi proiectarea activităţii didactice în corelaţie cu competenţele specifice fiecărei discipline şi în funcţie de potenţialul elevilor.

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Măiestria de concer;t
 • Studierea iniţială a ansamblului cameral;
 • Ansamblul cameral;
 • Acompaniamentul;
 • Dezvoltarea tehnicii pianistice.

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Dirijarea;
 • Orchestrația;
 • Ansamblul;
 • Lectura la prima vedere;
 • Pian auxiliar;
 • Instrumentele orchestrei;
 • Aranjament orchestral;
 • Instrument complementar.

Componenta de formare în specialitate include disciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Ansamblul;
 • Dirijarea;
 • Orchestrația;
 • Studierea partițiilor orchestrale;
 • Lectura partiturilor;
 • Studierea instrumentelor;
 • Organologia;
 • Orchestra;
 • Arta dirijorală.

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Ansamblul cameral;
 • Cvartetul;
 • Instrumentul complementar;
 • Studierea partițiilor orchestrale;
 • Acompaniamentul;
 • Grupuri orchestrale;
 • Organologia;
 • Orchestra;
 • Arta dirijorală;
 • Studierea partiturilor;
 • Lectura la prima vedere;

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Corul şi studierea specializată canto
 • Dirijat coral.
 • Lectura partițiilor
 • Bazele studierii pianului
 • Lectura la prima vedere
 • Repertoriul pianistic clasic
 • Acompaniamentul
 • Repertoriul pianistic autohton
 • Dezvoltarea tehnicii pianistice
 • Pianul auxiliar
 • Repertoriul de concert

Componenta de formare în specialitate include disciplinele:

 • Canto.
 • Ansamblul vocal 
 • Ansamblul etnofolcloric
 • Studierea partițiilor
 • Lectura la prima vedere
 • Acompaniamentul
 • Descifrarea melodiilor populare
 • Aranjament orchestral
 • Aranjament coral

Specialitati

Calificarea: Instrumentist (studii medii) Termenul de studii: 4 ani Culoarele Centrului de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga ne întâmpină cu o paletă de armonii calde și plăcute. De la sonoritatea duioasă a viorii, naiului, oboiului sau cea veselă a țambalului, clarinetului, până la claritatea sunetului trompetei sau dulceața sonorității unui corn, lăsând-ne convinși de talentul și pasiunea pentru arta muzicală a elevilor […]

Calificarea: Muzicolog Termenul de studii: 4 ani Elevii acestei specialități studiază muzica în toate aspectele și manifestările ei: evoluția gândirii muzicale și a artei interpretative a diferitor popoare, arta componistică din diverse epoci, stiluri și modalități de creație etc. Instruirea se realizează prin intermediul diferitor discipline muzical-teoretice, utilizarea audițiilor muzicale, a practicilor de critică, a studii științifice și are […]

Calificarea: Dirijor Termenul de studii: 4 ani Elevii care studiază la această specialitate sunt pregătiți pentru a activa în colectivele artistice profesioniste și de amatori – ansambluri / coruri. În acest scop, procesul educațional urmărește formarea capacităților (aptitudinilor) de interpretare precum: auzul muzical, simțul ritmic, capacitatea de coordonare, capacitatea de concentrare, creativitatea și capacitatea de improvizare, autocontrolul, adaptabilitatea în […]

Calificarea: Artist vocalist (studii medii) Termenul de studii: 4 ani Viitorii artiști vocaliști sunt pregătiți pentru a activa în colectivele artistice profesioniste și de amatori – ansamblur / coruri – și în alte funcții posibile din cadrul organizațiilor concertistice și culturale ale domeniului. Pe parcursul studiilor elevii își formează și dezvoltă tehnica și măiestria interpretativă ca membri în diverse […]

Calificarea: Maestru dans (studii medii) Termenul de studii: 4 ani Programul de studii la  specialitatea Dans are drept scop educarea și formarea  specialiștilor competitivi pe piața forței de muncă în domeniul artei coregrafice. Specialistul în domeniu devine capabil să lucreze cu un colectiv coregrafic, să creeze elemente de dans, compoziții muzical-coregrafice, studii etc. Elevii studiază genurile de bază ale […]