Salonul muzical

Proiect educațional al Catedrei de muzicologie

 

În anul 2000, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naștere a compozitorului, pianistului și dirijorului, Ștefan Neaga – unul dintre fondatorii muzicii naționale, numele căruia îl poartă instituția începând cu anul 1955, a fost reluată frumoasa tradiție de a convoca Salonul muzical de către Catedra de muzicologie. Este binecunoscut faptul că istoria acestei activități își are originile în cadrul Universității culturii muzicale din incinta Bibliotecii Republicane „N. Krupskaia”, astăzi Bibliotecă Națională a Republicii Moldova.

Salonul muzical reprezintă una dintre importantele activități ale catedrei și are drept scop diseminarea muzicii naționale și universale, a artei interpretative autohtone și internaționale, a rolului artei muzicale și culturii în societatea modernă etc. Printre personalitățile în cinstea cărora s-au organizat de-a lungul anilor ediții ale salonului se numără: J. Haydn, F. Liszt, F. Chopin, S. Rahmaninov, A. Schnittke, D. Șostakovici, Ș. Neaga, E. Doga, Z. Tkaci, V. Zagorschi, I. Macovei, M. Stârcea, Ș. Aranov, A. Pann, D. Cantemir, L. Țurcanu, I. Păcuraru, D. Matcovschi, G. Vieru etc.

Pe lângă cultivarea trăsăturilor morale și estetice pe care și le propun profesorii catedrei în cadrul salonului muzical, se tinde spre realizarea unor scopuri cognitive ce constau în asigurarea continuității în pregătirea științifică și artistică a tinerilor în baza următoarelor obiectivele specifice:

  • încurajarea tinerilor în studierea aprofundată a personalității și creației unui compozitor, dirijor, interpret, poet, scriitor, artist plastic, pedagog etc;
  • conștientizarea valorii și aportului unei personalități în spațiul cultural autohton și în cel universal;
  • stimularea entuziasmului intelectual ca o condiție esențială în valorificarea cunoștințelor și în formarea competențelor profesionale;
  • generarea unui spirit al creativității, al artistismului, al inovației și al abilităților multilaterale ale tinerelor talente;
  • consolidarea efortului colectiv al pedagogilor și elevilor în organizarea și efectuarea unei manifestări tematice la nivel local (și nu numai);
  • menținerea și fortificarea relațiilor de colaborare între catedre, instituții de învățământ muzical artistic etc.