Catedre

Activitate curriculară

Catedra asigură realizarea celor două compartimente ale planurilor de studii: pregătirea fundamentală și cea de specialitate.

Componența de formare în specialitate include disciplinele:

 • Teoria muzicii
 • Aplicarea elementelor notației muzicale
 • Armonia
 • Solfegiul
 • Polifonia
 • Teoria formelor muzicale
 • Literatura muzicii universale și naționale
 • Critica muzicală
 • Folclorul muzical
 • Descifrarea melodiilor folclorice
 • Compoziția muzicală
 • Organologia
 • Orchestrația

Obiective:

 • Formarea și dezvoltarea competențelor continuative, comportamentului civic, exersarea acestora în cadrul activitățile școlare și extrașcolare;
 • Aplicarea metodelor de predare-învățare-evaluare prin îmbinarea organică a aspectelor teoretice și practice, ținând cont, în același timp, de specificul instituției și activității elevilor.
 • Asigurarea accesibilității materiilor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare;
 • Dezvoltarea creativității și gândirii critice;
 • Asigurarea unei corelații permanente între conținuturile programelor şcolare;
 • Pregătirea şi proiectarea activităţii didactice în corelaţie cu competenţele specifice fiecărei discipline şi în funcţie de potenţialul elevilor.

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Măiestria de concer;t
 • Studierea iniţială a ansamblului cameral;
 • Ansamblul cameral;
 • Acompaniamentul;
 • Dezvoltarea tehnicii pianistice.

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Dirijarea;
 • Orchestrația;
 • Ansamblul;
 • Lectura la prima vedere;
 • Pian auxiliar;
 • Instrumentele orchestrei;
 • Aranjament orchestral;
 • Instrument complementar.

Componenta de formare în specialitate include disciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Ansamblul;
 • Dirijarea;
 • Orchestrația;
 • Studierea partițiilor orchestrale;
 • Lectura partiturilor;
 • Studierea instrumentelor;
 • Organologia;
 • Orchestra;
 • Arta dirijorală.

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Ansamblul cameral;
 • Cvartetul;
 • Instrumentul complementar;
 • Studierea partițiilor orchestrale;
 • Acompaniamentul;
 • Grupuri orchestrale;
 • Organologia;
 • Orchestra;
 • Arta dirijorală;
 • Studierea partiturilor;
 • Lectura la prima vedere;

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

 • Corul şi studierea specializată canto
 • Dirijat coral.
 • Lectura partițiilor
 • Bazele studierii pianului
 • Lectura la prima vedere
 • Repertoriul pianistic clasic
 • Acompaniamentul
 • Repertoriul pianistic autohton
 • Dezvoltarea tehnicii pianistice
 • Pianul auxiliar
 • Repertoriul de concert

Componenta de formare în specialitate include disciplinele:

 • Canto.
 • Ansamblul vocal 
 • Ansamblul etnofolcloric
 • Studierea partițiilor
 • Lectura la prima vedere
 • Acompaniamentul
 • Descifrarea melodiilor populare
 • Aranjament orchestral
 • Aranjament coral