Catedra de instrumente aerofone și percuție

Misiune: educaţia şi instruirea artiştilor instrumentişti, membrilor ansamblurilor camerale, orchestrelor de instrumente aerofone, maeștrilor de concert.

Obiectivul principal: asigurarea instruirii de calitate a viitorilor specialiști în domeniul interpretării instrumentale, precum şi instruirii/educaţiei muzicale prin cultivarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor specifice domeniului.


Scurt istoric şi prezentare

Catedra a fost fondată în anul 1946. Scopul de bază fiind instruirea şi educarea profesională a interpreţilor la instrumentele aerofone şi de percuţie. În diferite perioade, în calitate de şefi de catedră, au activat: D. Gherşfeld, I. Postovoi, Şt. Stoianov, V. Calujenco, A. Condrea, A. Bivol, V. Bivol, I. Bejan, Gh. Perju, I. Talpă. Actualmente catedra este condusă de Valeriu Cincilei.

Pe parcursul anilor aici au fost pregătite mai multe generaţii de instrumentişti care activează cu succes în orchestrele profesioniste din Republica Moldova şi din străinătate, în diferite instituţii de învăţământ artistic. La catedră au studiat personalităţi marcante ale culturii muzicale naţionale, printre care 6 Artişti ai Poporului (D. Gherşfeld, E. Verbeţchii, L. Moşanu, V. Curbet, Gh. Mustea, I. Suruceanu) 8 Artişti Emeriţi ( I. Ianachi, S. Duja, V. Hăbăşescu, V. Ţâra, S.Vrâncean, Gh. Ichim, E. Birar), 12 Oameni Emeriţi (V. Zaripov, F. Eftodienco, A. Eftodii, M. Adâlov, G. Gelauc, Gh. Gogu, P Cebotari, A. Condrea, Ş. Stoianov, V. Agheşin, V. Chironda, I. Negură. Cu succes au activat la catedră în diferite perioade profesori de vocaţie: D. Ghersfeld, V. Matura, D. Şramco, Gh. Torpan, C. Enenco, I. Postovoi, B. Davâdov. E. Verbeţchii, D. Râdun, I. Dobrunov, M. Dabija, V. Cermiacov, N. Iordach, V. Cerneacov, A. Cuzneţov, G. Polonschi, V. Calujenco, S. Hachi, A. Bivol, V. Bivol, G. Cerneatinschi.

Se studiază instrumentele muzicale: flautul, oboiul, clarinetul, saxofonul, cornul, trompeta, fagotul, trombonul, baritonul, tuba, instrumente de percuţie.


Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

  • Instrumentul muzical de bază;
  • Ansamblul;
  • Dirijarea;
  • Orchestrația;
  • Studierea partițiilor orchestrale;
  • Lectura partiturilor;
  • Studierea instrumentelor;
  • Organologia;
  • Orchestra;
  • Arta dirijorală.

Catedra sprijină implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în programe culturale naţionaleşiinternaţionale, participarea activă în viaţa culturală a municipiului Chişinăuşi a republicii.