Catedra de instrumente cu coarde

Misiune: educaţia şi instruirea artiştilor instrumentişti, membrilor ansamblurilor camerale, maeştrilor de concert.

Obiectivul principal: asigurarea instruirii de calitate a viitorilor specialişti în domeniul interpretării instrumentale, precum şi instruirii/educaţiei muzicale prin cultivarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor specifice domeniului.


Scurt istoric şi prezentare

Catedra a fost fondată în 1945, primul şef de catedră fiind P. Bacinin (1945-1955). Din cauza fluxului mare de postulanţi, în 1952 s-a înfiinţat încă o catedră, ambele funcţionând până în 1980. De-a lungul anilor, manageri ai catedrei au fost: V. Popeli (1955 –1956), G. Amvrosov (1965), V. Zavgorodnaia, I. Sraiberman, B. Liberman, F. Balan, M. Grilicinscaia, G. Socolova,V. Ferroni, N. Jurbenco, S. Cervencov, I. Imas(1988), P. Cebotari (1991), E. Vlaicu (1998-2003), L. Bobeica (2003-prezent).

Catedra a lansat un număr impunător de muzicieni care, ulterior, au devenit cadre didactice de înaltă calificare ce activează cu succes atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare (Europa, SUA, Brazilia, Australia etc.). Printre ei regăsim nume notorii ale culturii muzicale autohtone: Eugen Doga, Boris Dubosarschi, Adrian Tamazlâcaru, Liviu Ştirbu, Mircea Oţel, Ricu Vodă, Marc Gorinstein, Efim Pastuh, Mihai Bârlădean, Marc Loznic, laureaţi ai concursurilor naţionaleşiinternaţionale, O. Gorcinschi (solistă în FormaţiaMillenium), soliştişiinstrumentişti în orchestrele simfonice şi camerale din Chişinău – I. Stahi. V. Boghean, V. Vdovicenco, O. Marcovş. a. Astăzi corpul profesoral este format din 18 pedagogi de vocaţie, profesori şimaeştri de concert, deţinători ai gradelor didactice, majoritatea fiind absolvenţi ai catedrei: Ella Vlaicu, Tudor Munteanu, Svetlana Spatari, Olga Vlaicu, Faina Calganova, Nina Erhan, Irina Savan, Svetlana Cacianova, Elena Orlova, O. Tarnavschi, Ada Spiridonova, inclusiv actualul şef al catedrei, Liliana Bobeică. Activitatea didactică este dublată de cea de creaţieşi interpretare. Profesorii sunt antrenați în manifestări artistice cu anvergură, mulţi dintre ei participă la concerte din ţarăşi din străinătate, în concursuri şi festivaluri, deţin numeroase diplome, sunt membri ai juriilor concursurilor de specialitate.


Componenta de formare în specialitate include disciplinele:

 • Instrumentul muzical de bază;
 • Ansamblul cameral;
 • Cvartetul;
 • Instrumentul complementar;
 • Studierea partițiilor orchestrale;
 • Acompaniamentul;
 • Grupuri orchestrale;
 • Organologia;
 • Orchestra;
 • Arta dirijorală;
 • Studierea partiturilor;
 • Lectura la prima vedere;