Catedra de muzicologie

Misiune:

Catedra își propune să pregătească muzicologi cu competențe corespunzătoare asigurării viitorului absolvent o integrare în condiții avantajoase pe piața muncii;

Obiective:

 • Pregătirea muzical-teoretică fundamentală a elevilor de la toate specialitățile;
 • Perfecționarea programelor de studii și a programelor analitice la disciplinele predate de profesorii catedrei prin diversificarea metodelor și consolidarea bazei tehnico-materiale și didactico-științifice.

Scurt istoric și prezentare

Constituirea catedrei Muzicologie își are începuturile în anul 1945 sub forma unei secții numite Teoria muzicii. În perioada imediat următoare în cadrul acesteiadebutează în activitatea pedagogică muzicologul și criticul muzical Nissan Shechtman, autor al manualului editat în limba română Literatura muzicală occidentală. În anii ’50 la această secție predau: G. Borș, L. Speian, V. Sosnovțeva, iar din 1955 printre cadrele didactice ale secției se găsește și L. Țurcanu – muzicolog, pedagog, membru al UCMM, Om Emerit în Artă, autor a zeci de manuale în limba română, printre care Abecedarul muzicii, Solfegiu, Teoria muzicii,  Armonia etc.

Începând cu anii ’60disciplinele muzical-teoretice au mai fost predate de V. Zagorschi – remarcabil compozitor, muzicolog, profesor universitar și președinte al UCMM,  Maestru Emerit și Artist al Poporului, decorat cu Ordinul Republicii, și de Z. Tkaci – prima femeie compozitor autohton, muzicolog, profesor universitar, Maestru Emerit și laureată a Premiului de Stat. Numelor acestora li se mai alătură: E. Abramovici – muzicolog și autor al unui șir de importante monografii și articole științifice și publicistice, Om Emerit; E. Vdovina – muzicolog, profesor universitar, scenarist, doctor în Arte și Maestru Emerit; F. Biriucov – muzicolog, conferențiar universitar și Maestru în Artă; E. Doga – compozitor, muzicolog,  Artist al Poporului și laureat al Premiului de Stat, S. Stoianov – muzicolog și Doctor în Studiul Artelor; V. Borodin – compozitor și pedagog; F. Landsberg – muzicolog, pedagog șiautor al liniei polifonice; M. Bromberg, I. Ianova, F. Burdina, V. Raimond etc.

În deceniile următoare colectivului secției Teoria muzicii se mai alătură compozitori și membri ai UCMM și UMM precum: V. Bitkin, A. Luxemburg, A. Sokireanski, P. Rusu, T. Chiriac, A. Chiriac, V. Mosiiciuc, M. Ungur, dar și muzicologi absolvenți ai instituției, printre care: T. Suruceanu, T. Lupan, S. Cervencov, V. Vrabie, E. Dănilă, V. Goșcina, E. Vernic, M. Serebrier, D. Gagauz, I. Păcuraru, Ș. Cupcenco, O. Sandul, E. Martea, N. Vișnievscaia, D. Grindblat, L. Nivinglovscaia, C. Răilean, T. Popa. Aceste personalități, dar și cele enumerate anterior, au instituit tradiții ce au contribuit nemijlocit la perfecționarea procesului didactic și la instruirea noilor generații de muzicieni.

În 1991, în baza secției Teoria muzicii este formată Catedra de teoria muzicii și compoziție, în calitate de șef fiind desemnat compozitorul și pedagogul P. Rusu. Din 1993, sub denumirea Teoria și literatura muzicii, catedra este condusă de muzicologul și pedagogul V. Ivancenco. Sub aceeași conducere, începând cu anul 2017, catedra este numită Muzicologie.

Actualmente, la catedră activează următoarele cadre didactice titulare și cumularde: V. Ivancenco, G. Rublicean, Z. Butucel, L. Daniliuc, N. Martînenco, A. Rusu, G. Nicolaescu, V. Burlea, S. Pîslari, I. Manoilă, O. Coteț, N. Chiciuc, M. Langa.


Activitate curriculară

Catedra asigură realizarea celor două compartimente ale planurilor de studii: pregătirea fundamentală și cea de specialitate.

Componența de formare în specialitate include disciplinele:

 • Teoria muzicii
 • Aplicarea elementelor notației muzicale
 • Armonia
 • Solfegiul
 • Polifonia
 • Teoria formelor muzicale
 • Literatura muzicii universale și naționale
 • Critica muzicală
 • Folclorul muzical
 • Descifrarea melodiilor folclorice
 • Compoziția muzicală
 • Organologia
 • Orchestrația

O parte dintre disciplinele enumerate mai sus sunt predate și elevilor de la celelalte specialități.


Activitate extracurriculară

Clubul Tinerilor compozitori – proiect continuator al Cenaclului muzical fondat de compozitorul, pedagogul și președintele de onoare al UCMM, G. Ciobanu – este o oportunitate oferită elevilor dispuși să cunoască cât mai profund orientările și tendințele artei muzicale contemporane. Membrilor clubului li se oferă posibilitatea ulterioară de a participa la Concursul tinerilor compozitori.

Catedra Muzicologie organizează sistematic ședințele Salonului muzical, marchează anual Ziua Internațională a Muzicii, desfășoară olimpiade la disciplinele muzical-teoretice și conferințe metodico-ştiinţifice dedicate personalităților notorii ale muzicii naționale și universale.

Elevii beneficiază de serviciile cabinetului acustic – un centru de resurse și mijloace audio-vizuale ce facilitează instruirea de specialitate.


Activitate de cercetare și creație

Catedra este reprezentată cu succes de către cadrele didactice în UMM și UCMM. O parte dintre pedagogi colaborează cu instituțiile artistice din țară și de peste hotare sau participă în programe naționale și internaționale științifice, de perfecționare, schimb de experiență.

Preocupările metodico-ştiinţifice ale cadrelor didactice sunt canalizate spre cercetarea celor mai eficiente mecanisme de motivare a învățării, materializate în articole publicate în reviste de specialitate și participări ale elevilor la concursurile naționale și internaționale de compoziție (M. Ungur – laureat al edițiilor 2006, 2007, 2008, 2009; V. Mosiiciuc, C. Spătaru şi D. C. Procopciuc – laureați ai edițiilor 2011, 2012).