Catedra de pian

Misiune: educația și instruirea artiştilorinstrumentişti, membrilor ansamblurilor camerale, maeştrilor de concert.

Obiectivul principal: asigurarea instruirii de calitate a viitorilor specialişti în domeniul interpretării instrumentale, precum şi instruirii/educaţiei muzicale prin cultivarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor specifice domeniului.


Scurt istoric şi prezentare

Catedra a fost fondată în 1946, primul şef fiind O. Kebs, care deţine această funcţie până în 1960. Această unitate didactică a fost redenumită de-a lungul timpului în Catedră de pian, apoi Pian şi ansamblul cameral, schimbări condiţionate de specificul ei de activitate, contingentululuide elevi etc. În 1961 directorul Şcolii de Muzică Ştefan Neaga, V. Reznicov, înfiinţează două secţii de pian, în frunte cu S. Beseadnânschiişi O. Kebs. În perioada următoare, conducători ai Secţiei  de pian au fost G. Morozova (1965-1970), V. Prostacova (1970-1975). În 1975 se produce o nouă divizare a secţiei realizată de directoarea de atunci, L. Samarchina, care îi numeşte ca şefi pe V. Prostacovaşi G. Morozova. În paralel, a funcţionat Catedra de  măiestrie de concert şi ansamblul cameral, care, în diferite perioade, a fost condusă de A. Zuev, S. Zaharova, S. Ovcinicov, I. Botnari. Următoarea reunificare a secţiei se produce în 1984, ulterior conducători ai Catedrei  de pian fiind V. Prostacova (1984-1990), T. Ţâra (1990-2002), I. Botnari)( 2002-2006), T. Ţîra (2006-2010.

La catedră au activat profesorii: V. Levinzon, G. Teseoglu, L. Pancovschi, V. Govorov, S. Beseadânschi, S. Benghelsdorf, A. Kiricenco, N. Skrebtienco, G. Kletinici, M. Epştein, T. Sviridova, I. Borisova, G. Kovnaţcaia, E. Kaţ, T. Liublinscaia, S.Gotlib, I. Melnic, N. Baranova, S. Bondureanscaia, I. Mindiuc, A. Comarova.

Din 2010 şef al catedrei este Nona Vizir. Pregătirea elevilor este proiectată în manieră flexibilă, adaptată dinamicii învăţământului artistic şipieţei muncii. Pregătirea practică de specialitate reflectă, prin structură şiconţinut, misiunea colegiului şi vizează formarea unui registru variat de competenţe ale absolvenţilor ca viitori artiştiinstrumentişti, profesori de pian, maieştri de concert.

Componenta de formare în specialitate include dsciplinele:

  • Instrumentul muzical de bază;
  • Măiestria de concer;t
  • Studierea iniţială a ansamblului cameral;
  • Ansamblul cameral;
  • Acompaniamentul;
  • Dezvoltarea tehnicii pianistice.