Filiala Tvardița

Misiune
Filiala CEEA „Ştefan Neaga” din orașul Tvardiţa, raionul Taraclia. este un centru de cultură şi instruire a tinerilor ce aspiră spre păstrarea şi promovarea culturii populare bulgare în Republica Moldova.

Obiective

 • Asigurarea instruirii la specialităţile Interpretare instrumentală, Instrumente populare bulgăreşti, Dans popular bulgăresc;
 • Pregătirea profesorilor de specialitate pentru şcolile de muzică şi arte din sudul ţării, în special din satele bulgăreşti;
 • Completarea cu artişti profesionişti a ansamblului de stat de muzică și dansuri populare bulgăreşti „Rodoliubie” din orașul Taraclia;
 • Păstrarea şi promovarea folclorului bulgăresc în contextul culturii contemporane.

Scurt istoric și prezentare

Filiala a fost fondată în anul 1996 prin ordinul nr.157 din 29.06.1996 al Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Inițiativa fondării filialei a aparţinut doctorului în studiul artelor Stepan Stoianov şi preşedintelui cooperativei agrare din orașul Tvardiţa, Parlicov Piotr, fiind susţinută și de Preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur şi de Presedintele Bulgariei, Jeliu Jelev.

Graţie activităţii filialei, în perioada 1996-2013 au fost instruiți circa 60 instrumentişti, 35 dirijori și 70 dansatori care activează în diferite instituţii de învăţământ şi formaţii artistice din Republica Moldova, Bulgaria şi Ucraina, devenind promotori ai muzicii şi dansului popular bulgar.

Printre absolvenţi se cer ramarcate nume precum:

Cravcenco Polina – profesor la Academia de Muzică şi Dansuri din orașul Plovdiv,

Lambova Ecaterina – profesor CEEA „Ştefan Neaga”, filiala Tvardiţa,

Jeleapov Alexandr – profesor CEEA „Ştefan Neaga”, filiala Tvardiţa,

Pavel Olesea – coregraf în Ansamblul de Stat de muzică şi dansuri populare bulgăreşti „Rodoliubie” din orașul Taraclia,

Carai Ivan – conducător de orchestra în Ansamblul de Stat de muzică şi dansuri populare bulgăreşti „Rodoliubie” din orașul Taraclia,

Parmacli Diana – coregraf în Ansamblul de Stat de muzică şi dansuri populare bulgăreşti „Rodoliubie” din orașul Taraclia,

Tiufeac Piotr – coregraf în Ansamblul de Stat de muzică şi dansuri populare bulgăreşti „Rodoliubie” din orașul Taraclia,

Todorov Alexandr – conducător al Ansamblului de muzica populară bulgară „Bălgari”.

Corpul profesoral al filialei Tvardița a CEEA Ştefan Neaga este format din pedagogi cu experienţă şi rezultatele cărora contribue semnificativ la păstrarea, valorificarea și dezvoltarea culturii muzicale şi coregrafice bulgare. Procesul educaţional este asigurat prin sprijinul oferit de către guvernul Bulgariei. O prodigioasă activitate didactică şi extracurriculară au desfășurat-o de-a lungul timpului distinşii pedagogi Todor Bekirschi, Stepan Cervencov, Ţvetan Ţvetcov, Dancio Radulov, Gheorghi Penev, Dimitrina Radulova, Nicolai Petrov, Țvetan Țonev, Maria Țoneva, Konstantin Adamov, Syika Vasileva, Ivan Piciurov, Jivco Dimitrov şi Marina Raşcova-Bancova. Formatori şi îndrumători în activităţi pedagogice, aceștia menţin în cadrul filialei o instruire de calitate. Cadrele didactice angajate astăzi sunt Valentin Chirmicci, Maria Jeleapova, Sofia Vlaicova, Papțova Alla, Golubcova Tatiana și Dolomanji Maria. Sub conducerea directorului adjunct Cara Ala, corpul didactic asigură procesului educaţional un nivel eficient, valorificând experienţa colegiilor de muzică absolvite din localităţile Şiroca-Laca şi  Cotel din Bulgaria.

 

Activitate curriculară

 • disciplinele ciclului liceal;
 • instrumente muzicale: gadulca, tambura, caval, gaida;
 • disciplinele specialităților Interpretare instrumentală: instrumentul muzical de bază, solfegiu, teoria muzicii, pianul, armonia, orchestra, literatura muzicii universale și naționale, dirijarea.
 • disciplinele specialității Dans: dansul popular bulgar, dansul popoarelor, ansamblul, dansul clasic, practica artistică, descrierea și schematizarea dansului, compoziția dansului.

Limba de instruire – rusă/bulgară

Activitate extracurriculară / Creaţie şi implicare în comunitate

Elevii şi personalul didactic participă la numeroase proiecte, programe culturale naţionale şi internaţionale și se implică activ în viaţa culturală a regiunii.
Oportunităţi de angajare

 • Solist instrumentist
 • Artist în ansamblu / orchestră
 • Conducător de ansamblui / orchestră
 • Corepetitor