Muzicologie

Calificarea: Muzicolog (studii medii)

Termenul de studii: 4 ani

Elevii acestei specialități studiază muzica în toate aspectele și manifestările ei: evoluția gândirii muzicale și a artei interpretative a diferitor popoare, arta componistică din diverse epoci, stiluri și modalități de creație etc. Instruirea se realizează prin intermediul diferitor discipline muzical-teoretice, utilizarea audițiilor muzicale, a practicilor de critică, a studii științifice și are misiunea de a forma personalități, specialiști competitivi în industria muzicală atât autohtonă, cât și de peste hotare.

Complexitatea fenomenului muzical derivat în esență din dubla ipostază a muzicii – aceea de știință și de artă – implică multiple domenii specifice de studiu, precum și conținuturi în plan educativ, cognitiv și aplicativ. Din aceste considerente, disciplinele studiate contribuie la formarea unor muzicieni cu o temeinică pregătire muzicală și teoretică. În contextul unor cerințe profesionale sporite, structura și conținutul actual al programei de formare profesională la specialitatea muzicologie permite, de fapt, o abordare flexibilă și implicit o mare libertate profesorilor în selectarea demersului didactic, a căilor, metodelor și mijloacelor de instruire.

Elevii de la specialitatea Muzicologie beneficiază pe parcursul studiilor de numeroase oportunități de afirmare prin participare la concursuri și olimpiade de profil, acțiuni cultural-artistice. Unitățile de curs studiate au impact asupra altor programe de pregătire a specialiștilor în domeniul educației și instruirii artistice oferind elevilor de la alte specialități oportunitatea operării cu un limbaj universal, cu ajutorul căruia se poate citi, analiza, nota si reda orice creație muzicală, câștigând echivalență între activitatea de cunoaștere si cea artistică.

Ocupațiile tipice ale specialiștilor:

  • Muzicolog
  • Redactor muzical
  • Critic muzical