Specialitatea Canto,calificarea Artist Vocalist,cod 21510