Specialitatea Dirijare Corală, calificarea Dirijor, cod 21540