Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

📍06.12.2022, participarea echipei manageriale la atelierul de lucru în cadrul Proiectului COOP- NET – Rețele de Cooperare ale Centrelor de Excelență din Republica Moldova cu tema ” COOP NET | Schimb de bune practici”. Activitatea a fost încheiată cu o surpriză muzicală dedicată sărbătorilor de iarnă din partea ansamblului etnofolcloric al CEEA “Ștefan Neaga”, condus de doamna Viorica Cheptănaru acompaniat de elevii catedrei Instrumente Populare.