Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

În data de 27.01.2023 în incinta CEEA „Ștefan Neaga”a fost organizat evenimentul cu genericul UNIȚI PRIN ARTĂ dedicat Zilei Culturii Naționale. În cadrul manifestării au participat manageri, cadre didactice și elevii instituțiilor de învățământ profesional tehnic, domeniul Artă din întreaga țară:Colegiul de Arte Plastice „Alexandru PlămădealăColegiul Național de CoregrafieColegiul de Arte „Nicolae Botgros”, or. SorocaColegiul de Muzică și Pedagogie, or. BălțiMenționăm contribuția și aducem sincere mulțumiri oaspeților acestui eveniment important: Dlui Andrei Chistol, Secretar de Stat al Ministerului Culturii;reprezentanților Ministerul Educației și Cercetării – dnei Magdalena Rusnac- Frăsineanu, consultant principal al Direcției Învățământ Profesional Tehnic, dnei Elisa Deutschmann, reprezentantă OeAD Cooperation Office Chișinău, dlui Serghei Lîsenco, expert în educația adulților, formator ETF;Excelenței sale Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Bulgariei în Republica Moldova, dlui Evgheni Stoicev și dnului Crasimir Andreev- consilier pe educație și cultură;Dlui Constantin Rusnac, Doctor Honoris Causa al Academiei de Științe a Moldovei; Dlui Marian Stîrcea, director artistic al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, Artist al Poporului; dnei Natalia Procop, Doctor în studiul Artelor și Culturologie.Scopul evenimentului a constat în crearea contextului pentru dezvoltarea durabilă a parteneriatelor educaționale și culturale în cadrul rețelei interne cu instituțiile arondate de profil artistic. Agenda evenimentului a inclus 8 ateliere de lucru la specializările Instrumente cu coarde, Pian, Instrumente populare, Instrumente aerofone , Dirijare Corală, Canto, Muzicologie, Coregrafie , o expoziție amplă de artă plastică Turul Galeriei și o expoziție de artă culinară din produse de cofetărie și patiserie prezentată de partenerii noștri – Școala profesională nr.2, or. Chișinău. Culminația evenimentului a constituit concertul cu participarea colectivelor artistice din cadrul CEEA și instituțiilor arondate.CEEA „Ștefan Neaga”: Corala Gloria, dirijor Valeria Diaconu,Orchestra de cameră, dirijor Vladimir Andrieș, Maestru în Artă, Orchestra de muzică populară „Tinerii Rapsozi”, dirijor Vasile Panainte, Maestru în Artă, Orchestra de instrumente aerofone și de percuție, dirijori Nicolae Usaciov, deținător Ordinului Gloria Muncii și Gabriel Frecăuțanu;Colectivul de dansuri populare de la Colegiul Național de Coregrafie, conducător artistic Georgeta Valcan- Voinovan;Ansamblul de dansuri populare „Soroceanca” de la Colegiul de arte „Nicolae Botgros” , or. Soroca, conducător artistic Maia Șevciuc;Ansamblul de dansuri populare „Balgarschi ritmi”, Filiala Tvardița, conducător artistic Valentin Vasilev;Orchestra de acordeoniști de la Colegiul de Muzică și Pedagogie din or. Bălți, conducător artistic Tatiana Volcova;Teatrul –studio ”Debut” de la Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros” or. Soroca, regizor Tamara Grițenco, Om Emerit. Suntem profund recunoscători tuturor managerilor, formatorilor, dirijorilor, conducătorilor artistici, consiliului artistic, șefilor de secții, șefilor de catedre, cadrelor didactice și elevilor pentru implicare activă și efort comun la realizarea acestui eveniment multașteptat .Prin acest spectacol extraordinar, s-a creat peisajul sugestiv al culturii și tradiției Basarabene. Aducem sincere mulțumiri Companiei Teleradio Moldova 1 pentru mediatizarea evenimentului.Exprimăm încrederea și speranța că evenimente de genul dat vor deveni o tradiție de a ne uni și la alte manifestări, concerte, expoziții, masterclass-uri, ateliere de lucru în scopul racordării învățământului artistic la deziderate comune întru formarea tinerilor specialiști din cadrul învățământului profesional tehnic postsecundar, domeniul Artă.