Structura probelor de aptitudini

Structura și cerințele față de probele de aptitudini

pentru admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar

Domeniul de educație: 21 Artă

Specialitatea 21520 Interpretare instrumentală


Pentru candidați cu studii muzicale – absolvenţi ai şcolilor de muzică sau de arte la instrumentul respectiv.


Pian

Proba I

Proba de interpretare:

 1. piesă polifonică pe trei voci;
 2. studiu instructiv (C .Czerny, J. Cramer, M. Clementi, M. Moșzkowski etc.)
 3. creaţie de formă amplă – sonata clasică (mişc. I);
 4. piesă la libera alegere.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media se calculează ca medie aritmetică cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.


Proba II

Proba muzical-teoretică:

 1. Dicteu melodic, format din 8-10 măsuri, diatonic, în măsurile 2, 3, 4 pătrimi sau 6/8. Pot fi incluse și trepte modificate, devieri sau alternări tonale (paralele, omonime) inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopa, contratimp, diviziuni exepționale.
 2. Testare orală pe bază de bilete de examen, care vor include Teoria muzicii, Solfegiu la prima vedere, analiza auditivă: intervale simple în cadrul unei octave perfecte (inclusiv cele caracteristice cu rezolvări); acorduri: trisonuri principale cu răsturnări; D7 cu răsturnări și rezolvări, VII7 cu rezolvare (conform programei ultimei clase a şcolii de muzică sau de arte).

Notă: Etapele a) şi b) ale Probei II se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media se calculează ca medie aritmetică cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.


Instrumente cu coarde: vioară, violă, violoncel, contrabas

Proba I

Proba de interpretare:

 1. gamă majoră sau minoră în trei octave cu diferite grupări ritmice, diverse trăsături de arcuș, note duble (terțe, sexte, octave), arpegii;
 2. două studii cu diverse cerințe tehnice;
 3. două piese cu caracter diferit;
 4. creaţie de formă amplă: concert (mișc. I sau II – III) sau sonată, sau variațiuni;
 5. una-două piese folclorice sau în stil popular românesc cu caracter diferit (pentru candidații care aspiră la studiul viorii și a violei la Catedra de instrumente populare).

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media se calculează ca medie aritmetică cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.


Proba II

Proba muzical-teoretică:

 1. Dicteu melodic, format din 8-10 măsuri, diatonic, în măsurile 2, 3, 4 pătrimi sau 6/8. Pot fi incluse și trepte modificate, devieri sau alternări tonale (paralele, omonime) inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopa, contratimp, diviziuni exepționale.
 2. Testare orală pe bază de bilete de examen, care vor include Teoria muzicii, Solfegiu la prima vedere, analiza auditivă: intervale simple în cadrul unei octave perfecte (inclusiv cele caracteristice cu rezolvări), acorduri: trisonuri principale cu răsturnări; D7 cu răsturnări și rezolvări, VII7 cu rezolvare (conform programei ultimei clase a şcolii de muzică sau arte).

Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media se calculează ca medie aritmetică cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.


Instrumente aerofone: flaut, clarinet, saxofon, trompetă

Proba I

Proba de interpretare:

 1. gamă majoră sau minoră, până la 3, 4 alterații, arpegii;
 2. unul-două studii cu caracter diferit;
 3. creație de formă amplă: concert (mişc. I sau II – III) sau sonată (mişc. I sau II – III; mişc. I –II sau  III – IV ), sau variațiuni etc.;
 4. una-două piese cu caracter diferit;
 5. una-două piese populare românești în mişcări ritmice diferite (pentru candidații care aspiră la studiul clarinetului și a trompetei la Catedra de instrumente populare).

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media se calculează ca medie aritmetică cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separate.


Proba II

Proba muzical-teoretică:

 1. Dicteu melodic, format din 8-10 măsuri, diatonic, în măsurile 2, 3, 4 pătrimi sau 6/8. Pot fi incluse și trepte modificate, devieri sau alternări tonale (paralele, omonime) inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopa, contratimp, diviziuni exepționale.
 2. Testare orală pe bază de bilete de examen, care vor include Teoria muzicii, Solfegiu la prima vedere, analiza auditivă: intervale simple în cadrul unei octave perfecte (inclusiv cele caracteristice cu rezolvări), acorduri: trisonuri, principale cu răsturnări; D7 cu răsturnări și rezolvări, VII7 cu rezolvare (conform programei ultimei clase a şcolii de muzică sau arte).

Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media se calculează ca medie aritmetică cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.


Instrumente populare: nai, ţambal, cobză, acordeon

Proba I

Proba de interpretare:

 1. gamă majoră sau minoră, până la 3 alterații, arpegii, septacorduri (in dependență de instrument);
 2. studiu pentru instrumentul respectiv;
 3. creație de formă amplă: concert (mişc. I sau II – II), sonată (mişc. I sau II – III; mişc. I –II sau  III – IV), sonatină,  suită, variațiuni etc.;
 4. creație polifonică (pentru acordeon);
 5. piesă din tezaurul muzicii universale;
 6. una-două piese populare românești în mişcări ritmice diferite (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu).

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media se calculează ca medie aritmetică cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.


Proba II

Proba muzical-teoretică compusă din:

 1. Dicteu melodic, format din 8-10 măsuri, diatonic. Pot fi incluse și trepte modificate, devieri sau alternări tonale (paralele, omonime) inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, în măsurile 2, 3, 4 pătrimi sau 6/8, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopa, contratimp, diviziuni exepționale.
 2. Testare orală pe bază de bilete de examen, care vor include Teoria muzicii, Solfegiu la prima vedere, analiza auditivă: intervale simple în cadrul unei octave perfecte (inclusiv cele caracteristice cu rezolvări), acorduri: trisonuri principale cu răsturnări; D7 cu răsturnări și rezolvări, VII7 cu rezolvare (conform programei ultimei clase a școlii de muzică sau arte).

Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.


Acces la studiul instrumentelor muzicale a candidaților fără studii muzicale

 • Instrumente aerofone: oboi, corn, tenor, bariton, trombon, fagot, tubă, instrumente populare bulgărești (caval, gaida, instrumente de percuţie);
 • Instrumente cu coarde: chitară clasică, contrabas, cobză, țambal, instrumente populare bulgăreșți (gadulca, tambura).

 Testarea aptitudinilor muzicale (auz, simţ  ritmic şi melodic, memorie):

 1. reproducerea de intervale melodice;
 2. reproducerea de fragmente ritmice;
 3. reproducerea de fragmente melodice;

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media notelor se calculează ca medie aritmetică, cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Specialitatea 21510 Canto


Acces la studii au candidații cu (sau fără) studii muzicale


Proba de interpretare (cu acompaniament sau a cappella).

 Canto 

 • două creaţii cu caracter diferit (arie, romanţă, cântec etc.)

 Testarea aptitudinilor muzical-artistice (dicție, ținută scenică, auz, simţ ritmic şi melodic, memorie):

 • poezie/fabulă sau fragment de proză (în limita de 2-3 min) la alegerea candidatului;
 • reproducerea de intervale melodice;
 • reproducerea de fragmente ritmice;
 • reproducerea de fragmente melodice.

Notă: Probele a), b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media notelor se calculează ca medie aritmetică, cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Specialitatea 21560 Muzicologie


Pentru candidații cu studii muzicale – absolvenţi ai şcolilor de muzică sau arte, indiferent de domeniul studiat.


Proba I

Dicteu melodic, format din 8-10 măsuri, diatonic, în măsurile 2, 3, 4 pătrimi sau 6/8. Pot fi incluse și trepte modificate, devieri sau alternări tonale (paralele, omonime) inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopa, contratimp, diviziuni exepționale.

Proba II

 1. Testare orală pe bază de bilete de examen, care vor include Teoria muzicii, Solfegiu la prima vedere până la 5 alterații constitutive, în măsurile 2, 3, 4 timpi sau 6/8, cu inflexiuni modulatorii, salturi de maximum o octavă perfectă, elemente ale conflictului metroritmic: punctat, sincopat, contratimp, diviziuni exepționale (conform programei ultimei clase a şcolii de muzică sau arte);
 2. Analiza auditivă: game majore, minore, cu varietăți; intervale simple, în cadrul unei octave (inclusiv cele caracteristice cu rezolvări); acorduri: varietățile trisonurilor principale cu răsturnări, D7 cu răsturnări și rezolvări, II7, VII7 cu răsturnări și rezolvări (în poziție strânsă); modurile diatonice ale muzicii populare;
 3. Testare orală pe baza unor subiecte din domeniul literaturii muzicale (conform programei şcolii de muzică sau arte).

Notă: Probele a), b) și c) se apreciază de fiecare evaluator cu o notă. Nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Proba a III-a

Proba de instrument

 1. La un instrument studiat anterior de candidat. Se prezintă  un studiu şi două lucrări /piese muzicale diferite din  repertoriul național sau universal, interpretat din memorie;
 2. În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, dar are studii muzicale la nivelul instituțiilor de învățământ extrașcolar (ex. Canto, Dirijare corală), va interpreta vocal trei piese diferite ca gen.

Notă: Nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în cadrul probei.

Specialitatea 21540 Dirijare corală

Proba I

Testarea aptitudinilor vocale/muzical-artistice:

a)

 • Reprodicerea vocală a unor sunete cântate aleatoric la pian.
 • Intonarea/reproducerea a 2-3 motive muzicale interpretate la pian.
 • Reproducerea vocală a intervalelor și acordurilor cântate la pian.
 • Repetarea a 2-3 formule ritmice prin bătăi.
 • Recitarea unei poezii/fabule sau fragment de proză (în limita de 2-3 min) la alegerea candidatului.
 • Reproducerea vocală a exercițiilor de verificare a ambitusului/timbrului vocal.

b)

 • Tactarea în formă liberă şi expresivă a două creaţii corale (cântece) cu caracter diferit.
 • Interpretarea unui cântec popular (din repertoriul pentru copii sau din repertoriul sacru).
 • Interpretarea unei sau a mai multor creații la instrumentul pe care îl posedă candidatul (pian, chitară, acordeon etc.) opțional.

Proba II

Proba muzical-teoretică:

 1. Dicteu melodic, format din 8-10 măsuri, diatonic, în măsurile 2, 3, 4 pătrimi sau 6/8. Pot fi incluse și trepte modificate, devieri sau alternări tonale (paralele, omonime) inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu elemente ale conflictului metro-ritmic sincopa, contratimp, diviziuni exepționale.
 2. Testare orală pe bază de bilete de examen, care vor include Teoria muzicii, Solfegiu la prima vedere, analiza auditivă: intervale simple în cadrul unei octave perfecte (inclusiv cele caracteristice cu rezolvări), acorduri: trisonuri principale cu răsturnări; D7 cu răsturnări și rezolvări, VII7 cu rezolvare (conform programei școlii de muzică sau arte).

Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Specialitatea 21570 Dans

Testarea aptitudinilor artistice:

 • evaluarea aspectului fizic și a simțului chinestezic (măsurarea înălțimii și cântărirea greutății corporale);
 • evaluarea aptitudinilor motrice (mobilitate articulară, elasticitate ligamentară, detentă);
 • evaluarea aptitudinilor artistice (improvizație liberă pe fond muzical);
 • testarea simțului ritmic (reproducerea a unor fragmente ritmice/melodice).

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media notelor se calculează ca medie aritmetică, cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.NOTĂ:

 1. Conform p. 38 al Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini se constituie, prin ordinul directorului, Comisiile de examinare la probele de aptitudini. Acestea se constituie pe specialităţi (inclusiv, pe catedre la care se studiază instrumentele muzicale respective) și sunt compuse din:
 • Preşedinte;
 • 1-2 membri – profesori la disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod excepțional, la o specialitate înrudită.

2.  Proba de testare a abilităților de interpretare instrumentală sau vocală la specialitățile Muzicologie, Dirijare corală și Canto se evaluează de către comisii formate din doi, trei profesori specialiști în domeniu.

3.  Subiectele pentru biletele de examinare și Dicteul muzical vor fi elaborate de către cadrele didactice ale Catedrei de Muzicologie.

4.  Repertoriul pentru proba de interpretare se va interpreta din memorie. Candidații vor avea asupra sa clavirele, iar instituția va asigura corepetiția.

5.  Media finală la Probele de aptitudini ale fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu sutimi, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele constitutive pentru fiecare specialitate după cum urmează:

 • Interpretare instrumentală, Dirijare corală cu studii muzicale – Probele I și II;
 • Interpretare instrumentală, Canto fără studii muzicale – Proba de testare a aptitudinilor;
 • Muzicologie – Probele I, II şi III.

6.  Candidaţii care nu au fost admişi la specialitatea Interpretare instrumentală se pot prezenta la alte specialităţi, în limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare și a unui orar de examinare suplimentar.

7.  La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu muzical, pentru specialitățile la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei de admitere constituie prin ordin Comisia de contestare, alcătuită din președinte și 2-3 membri, cadre didactice de specialitate. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.