Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Concursul de pian este un proiect tradițional extracurricular organizat de Catedra de pian și ansamblu cameral al Centrului de Excelență în Educația Artistică  „Ștefan Neaga”. Acest eveniment reprezintă o modalitate de încurajare şi stimulare a elevilor care studiază pianul. Evenimentul este organizat, începând cu anul 2012, în luna martie și este dedicat Festivalului muzical național ,,Mărțișor”, organizat în această perioadă în Republica Moldova.

Scopul principal al concursului este stimularea interesului elevilor pentru studiul pianului și al altor discipline ce contribuie la formarea și dezvoltarea profesională, precum și confirmarea importanţei prăgătirii de specialitate în cadrul instituțiilor de învățământ profesional cu profil muzical. Printre obiectivele concursului se numără: formarea și dezvoltarea tehnicii interpretative individuale și a competenţelor de interpretare în ansamblu, dezvoltarea spiritului competiţional în rândul tinerilor interpreţi; dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale; cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical; cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale.

Prin acest concurs organizatorii urmăresc motivarea și stimularea interesului elevilor față de muzica clasică, repertoriul pianistic, muzica pentru pian semnată de compozitori autohtoni. Începând cu anul 2014, Concursul se desfăşoară la două compartimente: pian solo și pian duo sau ansamblu. Concurenților clasați pe primele trei locuri li se decernează diplome și premii bănești. Programul de concurs include două piese: prima – la alegerea concurentului, a doua lucrare – selectată din repertoriul compozitorilor autohtoni.

O tradiție frumoasă a concursului este invitarea în juriu a pianiștilor consacrați, precum: Anatol Lapicus – prof. univ., şef al catedrei Pian, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Maestru în Artă, solist al Filarmonicii Naționale ,,Serghei Lunchevici”; Iurie Mahovici – prof. univ., Maestru în Artă, solist al Filarmonicii Naționale ,,Serghei Lunchevici”.

În anul 2017 Concursul s-a desfășurat la 7 martie. La cea de a VI-a ediție au participat 15 elevi. Repertoriul a fost foarte variat, incluzând creații ale compozitorilor: P. Ceaikovski, S. Rahmaninov, S. Prokofiev, F. M. Balakirev, A. Arenski, F. Chopin, F. Liszt, F. Mendelssohn, E. Grieg, N. Cerepnin, D. Lipatti, C. Porumbescu, V. Zagorschi, Gh. Neaga, S. Lobel, A. Babadjanean, S. Lungul, N. Sova, V. Rotaru, V. Beleaev, O. Negruța, V. Burlea.

Președintele juriului Aleona Vardanean, dr., conf. univ., AMTAP, Maestru în Artă, a apreciat la justa valoare prestația concurenților, găsind cuvinte de laudă pentru fiecare participant la concurs. Printre aceștia evidenţiem deținătorii Diplomelor de gradul I: Zabolotnii Dorin, Rusu Diana, Pruteanu Albert; Diplomelor de gradul II: Onofrei Anastasia, Savițchi Alina, Danilov Serghei; Diplomelor de gradul III: Toderica Eugen, Boico Mariana, Dovghei Mirela, Grițcu Daniela, Gafton Otilia. Diplome de gradul III, pentru cea mai reușită interpretare a piesei de compozitor autohton, au fost decernate elevilor: Roșca Emanuela și Matei Sofia, iar Mocanu Valentina și Chele Daniela s-au ales cu diplome de mențiune.

Nona Vizir,

șefa Catedrei de pian și ansamblu cameral,

grad didactic superior,

CEEA „Ștefan Neaga”