Specialitatea Interpretare Instrumentală, calificarea Instrumentist (studii medii), cod 21520